Lu batu ba lisimuluho zeshutana-shutana mi luzwa mwa lipuo ni mishobo yemiñata-ñata, kono luswalisani kabakala kuba ni milelo yeswana. Kutuha fo, lubata kubonisa likute ku Jehova, yena Mulimu yabulezwi mwa Bibele ni Mubupi wa linto kamukana. Lueza ka molukonela kaufela kulikanyisa Jesu Kreste, mi lwatabela kubizwa Bakreste. Kamita, mañi ni mañi waluna utandanga nako kutusa batu kuituta Bibele ni za Mubuso wa Mulimu. Bakeñisa kuli lufanga bupaki, kamba kubulela, ka za Jehova Mulimu ni Mubuso wahae, luzibahala sina Lipaki za Jehova.

Mubone litaba zefumaneha fa webusaiti yaluna. Mubale Bibele fa Intaneti. Muitute zeñata ka za luna ni litumelo zaluna.