Mu ye kwa litaba za mwahali

MUZWELEPILI KUTONA!

Mifilifili Yetiswa ki ba Lipolitiki

Bibele Ibulelañi fa Taba Yeo?

 

Muzibe Zeñata

Mubale Bibele fa Intaneti

Munyakisise ze mwa Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca, mi mukalemuha kuli Bibele ye, itolokilwe ka kunepahala ni ka puo yebunolo.

Mubale Bibele fa Intaneti

Munyakisise ze mwa Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca, mi mukalemuha kuli Bibele ye, itolokilwe ka kunepahala ni ka puo yebunolo.

Mubone zesazo beiwa fa webusaiti zecwale ka mavidio, lipina, litaba zeñozwi ni makande amanca.

Mubone Zenca

Mukalise Kuituta Bibele

Muitute Bibele ni muluti kusina kulifa sesiñwi.

Mukupe Kuli Mutu Yomuñwi Ato Mipotela

Munyakisise puzo yeñwi ka za taba ya mwa Bibele, kamba muitute zeñata ka za Lipaki za Jehova.

Mufumanehe Kwa Mukopano

Muzibe litaba ka za mikopano yaluna. Mufumane sibaka sa mikopano sesili bukaufi ni komupila.

Lipaki za Jehova—Ki Luna bo Mañi?

Lu batu ba lisimuluho zeshutana-shutana mi luzwa mwa lipuo ni mishobo yemiñata-ñata, kono luswalisani kabakala kuba ni milelo yeswana. Kutuha fo, lubata kubonisa likute ku Jehova, yena Mulimu yabulezwi mwa Bibele ni Mubupi wa linto kamukana. Lueza ka molukonela kaufela kulikanyisa Jesu Kreste, mi lwatabela kubizwa Bakreste. Kamita, mañi ni mañi waluna utandanga nako kutusa batu kuituta Bibele ni za Mubuso wa Mulimu. Bakeñisa kuli lufanga bupaki, kamba kubulela, ka za Jehova Mulimu ni Mubuso wahae, luzibahala sina Lipaki za Jehova.

Mubone litaba zefumaneha fa webusaiti yaluna. Mubale Bibele fa Intaneti. Muitute zeñata ka za luna ni litumelo zaluna.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.