Mu ye kwa litaba za mwahali

Bapahami ba Lipizi Babane Bababulezwi Mwa Buka ya Sinulo

Matuku ayambukela aatile mwa lifasi kacenu ki bupaki bobubonisa kuli bupolofita bobubulela za mupahami wa pizi yeseta busweli bwatalelezwa.

 

Muitute Zeñata

Mubale Bibele fa Intaneti

Munyakisise ze mwa Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca, mi mukalemuha kuli Bibele ye, itolokilwe ka kunepahala ni ka puo yebunolo.

Mubale Bibele fa Intaneti

Munyakisise ze mwa Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca, mi mukalemuha kuli Bibele ye, itolokilwe ka kunepahala ni ka puo yebunolo.

Mubone zesazo beiwa fa webusaiti zecwale ka mavidio, lipina, litaba zeñozwi ni makande amanca.

Mubone Zenca

Mikopano ya Puteho ya Lipaki za Jehova

Muzibe kolukopanelanga ni molulapelelanga Mulimu.

Mukupe Kupotelwa ki Yomuñwi wa Lipaki za Jehova

Muikambote ka za Bibele ni yomuñwi wa Lipaki za Jehova, kamba mukupe tuto ya Bibele kusina kulifa sesiñwi.

Lipaki za Jehova—Ki Luna bo Mañi?

Lu batu ba lisimuluho zeshutana-shutana mi luzwa mwa lipuo ni mishobo yemiñata-ñata, kono luswalisani kabakala kuba ni milelo yeswana. Kutuha fo, lubata kubonisa likute ku Jehova, yena Mulimu yabulezwi mwa Bibele ni Mubupi wa linto kamukana. Lueza ka molukonela kaufela kulikanyisa Jesu Kreste, mi lwatabela kubizwa Bakreste. Kamita, mañi ni mañi waluna utandanga nako kutusa batu kuituta Bibele ni za Mubuso wa Mulimu. Bakeñisa kuli lufanga bupaki, kamba kubulela, ka za Jehova Mulimu ni Mubuso wahae, luzibahala sina Lipaki za Jehova.

Mubone litaba zefumaneha fa webusaiti yaluna. Mubale Bibele fa Intaneti. Muitute zeñata ka za luna ni litumelo zaluna.

 

Two of Jehovah's Witnesses preaching to a man in a rice paddy.