Mu ye kwa litaba za mwahali

Kana mu Bakreste?

Kana mu Bakreste?

Eni. Lu Bakreste ka mabaka a latelela:

  • Lu lika ku latelela hahulu lituto ni mupilelo wa Jesu Kreste.—1 Pitrosi 2:21.

  • Lu lumela kuli lu kona ku piliswa feela ka Jesu, ni kuli “ha ku na libizo li sili mwatasaa lihalimu le li filwe kwa batu kuli ka lona lu kone ku piliswa.”—Likezo 4:12.

  • Batu ha ba ba Lipaki za Jehova, ba kolobezwanga ka libizo la Jesu.—Mateu 28:18, 19.

  • Lu lapelanga ka libizo la Jesu.—Joani 15:16.

  • Lu lumela kuli Jesu ki yena Toho ya muuna, kamba yena ya filwe maata fahalimwaa baana kaufela.—1 Makorinte 11:3.

Niteñi, lwa shutana ka li nzila ze ñata ni likwata ze ñwi za bulapeli bwa Sikreste. Ka mutala, lu lumela kuli Bibele i luta kuli Jesu ki Mwanaa Mulimu isiñi kuli ki kalulo ya Silaalu. (Mareka 12:29) Ha lu lumeli kuli moyo ha u shwi, ni kuli mwa Mañolo ku na ni fo ku bulela kuli Mulimu wa nyandisanga batu mwa lihele ku ya ku ile kamba kuli ba ba etelela mwa misebezi ya bulapeli ba swanela ku ba ni malumbatina a ba pahamisa fahalimwaa ba bañwi.—Muekelesia 9:5; Ezekiele 18:4; Mateu 23:8-10.