Mu ye kwa litaba za mwahali

Lituto za Mwa Bibele

Bibele ifa kelezo yende hahulu yekona kutusa batu kutalimana ni matata amatuna mwa bupilo. Kuzwa feela mwa linako za kwamulaho, batu babañata batusizwe hahulu ki yona. Mwa kalulo ye, mukafumana litaba zebonisa kuli Bibele yakona kumitusa luli.—2 Timotea 3:16, 17.

 

Ku Zeliteñi

LIKALABO KWA LIPUZO ZA BIBELE

Kuswalela Kutalusañi?

Mwa Bibele kunani mihato yeketalizoho yekona kumitusa kuswalela babañwi.

LIKALABO KWA LIPUZO ZA BIBELE

Kuswalela Kutalusañi?

Mwa Bibele kunani mihato yeketalizoho yekona kumitusa kuswalela babañwi.

Muitute Bibele ni Lipaki za Jehova

Mukalise Kuituta Bibele

Muitute Bibele ni muluti kusina kulifa sesiñwi.

Mukupe Kuli Mutu Yomuñwi Ato Mipotela

Munyakisise puzo yeñwi ka za taba ya mwa Bibele, kamba muitute zeñata ka za Lipaki za Jehova.

Liitusiso Zetusa Kwa Kuituta Bibele

Mukete liitusiso zemubata kuitusisa kuli muitute Bibele ka nzila yekatahisa kuli muikole litaba zemuituta ni kuitebuha zona.

Bibele Ikona Kumitusa Cwañi?

Kozo ni Tabo

Bibele seitusize batu babañata-ñata kutiyela miinelo yetaata yebakopana ni yona mwa bupilo zazi ni zazi, kubatusa kusazwafa habakopana ni manyando kamba miinelo yetomohisa pilu, ni kubatusa kuba ni tabo mwa bupilo.

Kuba ni Tumelo ku Mulimu

Tumelo yakona kumitiisa ka nako ya cwale ni kumitusa kuba ni sepo ya za kwapili.

Linyalo ni Lubasi

Batu babanyalani ni mabasi abona bakopana ni miinelo yetaata yemiñata. Haiba basebelisa kelezo ya mwa Bibele, bakakondisa mi mabasi abona akatiya.

Zekona Kutusa Babanca ni ba Mwa Lilimo za Kunonoboka

Mubone mo Bibele ikona kutuseza babanca ni ba mwa lilimo za kunonoboka kutiyela miinelo yetaata yebakopananga ni yona.

Litaba za Banana

Muitusise litaba zetabisa ze, zetomile fa makande abulezwi mwa Bibele, kuli mulute bana bamina kulata Jehova.

Bibele Ibulelañi?

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Mufumane likalabo za Bibele kwa lipuzo zeama Mulimu, Jesu, lubasi, manyando ni litaba zeñwi.

Litimana za Mwa Bibele Zetalusizwe

Muitute taluso luli ya litimana za mwa Bibele ni manzwi aitusiswanga hahulu.

Litaba Zeezahezi Kwamulaho ni Bibele

Mubone mone kutezi kuli lube ni Bibele. Munyakisise bupaki bobubonisa kuli zeibulela Bibele ka za lika zeezahezi kwamulaho linepahalile mi ki za niti.

Sayansi ni Bibele

Kana zeibulela Bibele ni zebabulela ba sayansi zalumelelana? Kunyakisisa zeibulela Bibele ni litaba zebafumani ba sayansi kukona kulutusa kuziba buniti bwa taba yeo.