Mu ye kwa litaba za mwahali

Lituto za Mwa Bibele

Bibele ifa kelezo yende hahulu yekona kutusa batu kutalimana ni matata amatuna mwa bupilo. Kuzwa feela mwa linako za kwamulaho, batu babañata batusizwe hahulu ki yona. Mwa kalulo ye, mukafumana litaba zebonisa kuli Bibele yakona kumitusa luli.—2 Timotea 3:16, 17.

 

Ku Zeliteñi

LIKALABO KWA LIPUZO ZA BIBELE

Kana Naswanela Kulapelanga Kwa Bahalalehi?

Muitute zeibulela Bibele ka za yeluswanela kulapelanga ku yena

LIKALABO KWA LIPUZO ZA BIBELE

Kana Naswanela Kulapelanga Kwa Bahalalehi?

Muitute zeibulela Bibele ka za yeluswanela kulapelanga ku yena

Bibele Ikona Kumitusa Cwañi?

Kozo ni Tabo

Bibele seitusize batu babañata-ñata kutiyela miinelo yetaata yebakopana ni yona mwa bupilo zazi ni zazi, kubatusa kusazwafa habakopana ni manyando kamba miinelo yetomohisa pilu, ni kubatusa kuba ni tabo mwa bupilo.

Kuba ni Tumelo ku Mulimu

Tumelo yakona kumitiisa ka nako ya cwale ni kumitusa kuba ni sepo ya za kwapili.

Linyalo ni Lubasi

Batu babanyalani ni mabasi abona bakopana ni miinelo yetaata yemiñata. Haiba basebelisa kelezo ya mwa Bibele, bakakondisa mi mabasi abona akatiya.

Zekona Kutusa Babanca

Mubone mo Bibele ikona kutuseza babanca kutiyela miinelo yetaata yebakopananga ni yona.

Bibele Ibulelañi?

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Mufumane likalabo za Bibele kwa lipuzo zeama Mulimu, Jesu, lubasi, manyando ni litaba zeñwi.

Litimana za Mwa Bibele Zetalusizwe

Muitute taluso luli ya litimana za mwa Bibele ni manzwi aitusiswanga hahulu.

Liitusiso Zetusa Kwa Kuituta Bibele

Mukete liitusiso zemubata kuitusisa kuli muitute Bibele ka nzila yekatahisa kuli muikole litaba zemuituta ni kuitebuha zona.

Litaba Zeezahezi Kwamulaho ni Bibele

Mubone mone kutezi kuli lube ni Bibele. Munyakisise bupaki bobubonisa kuli zeibulela Bibele ka za lika zeezahezi kwamulaho linepahalile mi ki za niti.

Sayansi ni Bibele

Kana zeibulela Bibele ni zebabulela ba sayansi zalumelelana? Kunyakisisa zeibulela Bibele ni litaba zebafumani ba sayansi kukona kulutusa kuziba buniti bwa taba yeo.

Muitute Bibele ni Lipaki za Jehova

Ki Kabakalañi ha lu Swanela ku Ituta Bibele?

Bibele i sweli ku alaba lipuzo za butokwa hahulu ze ba sweli ku buza batu ba bañata-ñata mwa lifasi kaufela. Kana mwa tabela ku ba yo muñwi wa batu bao?

Tuto ya Bibele I Eziwanga Cwañi?

Mwa lifasi kaufela, Lipaki za Jehova bazibahala ka musebezi wabona wa kuitutanga Bibele ni batu kusina tifo. Mubone moiezezwanga tuto ya Bibele.

Mukupe Kupotelwa ki Yomuñwi wa Lipaki za Jehova

Muikambote ka za Bibele ni yomuñwi wa Lipaki za Jehova, kamba mukupe tuto ya Bibele kusina kulifa sesiñwi.