Mu ye kwa litaba za mwahali

Kupuzo ya Lifu la Jesu

La Mukibelo, April 12, 2025

Hañwi ka silimo, Lipaki za Jehova bakopananga hamoho kuhupula lifu la Jesu, sina feela mwanaalaelezi hanaaize: “Muezange cwalo kuli munihupule.”—Luka 22:19.

Lwamimema kuli mufumanehe kwa mukopano wo.

Lipuzo Zebuziwanga Hañata

Mukiti wo ukaanga nako yekuma kai?

Ukaanga nako yebato eza hora iliñwi.

Ukaezezwa kai?

Mubuze Lipaki za Jehova kuli muzibe kouka ezezwa mwa sibaka semupila ku sona.

Kana nikatokwa kulifa kuli nifumanehe kwateñi?

Batili.

Kana kukaba ni likoleko?

Batili.

Niswanela kuapala cwañi?

Nihaike kuli hakuna mufuta wa liapalo zelukiselizwe kuapalwa kwa mukiti wo, Lipaki za Jehova baikatazanga kulatelela kelezo ya mwa Bibele ya kuapala hande ka likute. (1 Timotea 2:9) Liapalo zamina halitokwi kuba zetula kamba zeipitezi hahulu.

Ki lika mañi zekaezahala kwa mukiti wo?

Mukopano wo ukakalisa ni kufela ka kuopela pina, hamoho cwalo ni tapelo yekafiwa ki sikombwa sa Lipaki za Jehova. Ngambolo yetomile fa Bibele ikanyakisisa butokwa bwa lifu la Jesu ni molukona kutusezwa ki lika zaluezelize Mulimu ni Kreste.

Kupuzo ya mwa lilimo zesataha ikaeziwa lili?

2025: La Mukibelo, April 12

2026: La Bune, April 2