Mu ye kwa litaba za mwahali

Kupuzo ya Lifu la Jesu

Hañwi ka silimo, mwa libaka zeñata-ñata mwa lifasi, lwakopananga hamoho kuhupula lifu la Jesu. Luezanga cwalo kabakala kuli naalaezi balateleli bahae kuli: “Muezange cwalo kuli munihupule.” (Luka 22:19) Kupuzo yetatama ikaba teñi fa lizazi le:

La Mukibelo, March 27, 2021.

Lwamimema kuli muto kopana hamoho ni luna kwa mukopano wa butokwa wo. Batu kaufela balukuluhile kufumaneha kwateñi, sina mokubelanga kwa mikopano yaluna kaufela. Hamuna kutokwa kulifela sipula fomuka ina, mi hakuna kufitiswa likoleko.