Mu ye kwa litaba za mwahali

Kupuzo ya Lifu la Jesu

La Sunda, March 24, 2024

Hañwi ka silimo, Lipaki za Jehova bakopananga hamoho kuhupula lifu la Jesu sina feela mwanaalaelezi hanaaize: “Muezange cwalo kuli munihupule.”—Luka 22:19.

Lwamimema kuli muto fumaneha kwa mukiti wo.

Lipuzo Zebuziwanga Hañata

Mukiti wo ukaanga nako yekuma kai?

Ukaanga feela ibato ba hora iliñwi.

Mukiti wo ukabela kai?

Mubuze Lipaki za Jehova kuli muzibe kouka bela mukiti wo mwa sibaka semupila ku sona.

Kana naswanela kulifa kuli niyofumaneha kwa mukiti wo?

Batili.

Kana kukaba ni likoleko?

Batili. Lipaki za Jehova habaamuhelangi likoleko kwa mikopano yabona.

Niswanela kuapala cwañi?

Nihaike kuli hakuna mulao obonisa mobaswanela kuapalela batu kwa mukiti wo, Lipaki za Jehova balikanga ka taata kulatelela kelezo ya mwa Bibele ya kuapala ka likute. (1 Timotea 2:9) Hamutokwi kuapala liapalo zetula hahulu kamba zehoha mamelelo.

Kukaezahalañi kwa Kupuzo?

Mukopano wo ukakalisa ni kufela ka kuopela pina, hamohocwalo ni tapelo yekafiwa ki sikombwa sa Lipaki za Jehova. Kalulo yetuna ya mukopano wo ki ngambolo ya Kupuzo yekabonisa butokwa bwa lifu la Jesu ni molukona kutusezwa ki lika zeo Mulimu ni Kreste baluezelize.