Mu ye kwa litaba za mwahali

Limagazini za Tawala ya Mulibeleli ni Muzuhe!

Limagazini zaluna zetomile fa Bibele, zakona kuungiwa fa webusaiti yaluna mwa lipuo zeñata, kukopanyeleza cwalo ni mwa puo ya bo susu. Magazini ya Tawala ya Mulibeleli ilutusa kubona taluso ya zeezahala mwa lifasi kulikana ni bupolofita bwa Bibele. Lushango lwayona luomba-omba batu ka taba yende ya Mubuso wa Mulimu ni kususueza batu kuba ni tumelo ku Jesu Kreste. Magazini ya Muzuhe! ibonisa mwakuezeza halutalimana ni butata mwa bupilo bwa kacenu, mi itusa batu kukolwa sepiso ya Mubupi ya lifasi lelinca, ili mo batu bakapila ka kozo inze baiketile.

Mukete puo, mi musine fokuñozwi kuli Mubate ilikuli mubone limagazini ni mifuta yazona yefumaneha mwa puo yeo.

 

TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA

July 2023

Magazini ye inani litaba zekaitutiwa kuzwa September 11–October 8, 2023.

TAWALA YA MULIBELELI

Mubuso wa Mulimu ki Nto Mañi?

Ka lilimo zeñata, batu sebabuzize puzo ye. Mwakona kufumana kalabo ya puzo yeo mwa Bibele.

MUBONE

MUZUHE!

MUZUHE!

MUZUHE!

MUZUHE!

MUZUHE!

TAWALA YA MULIBELELI

TAWALA YA MULIBELELI

TAWALA YA MULIBELELI

TAWALA YA MULIBELELI

TAWALA YA MULIBELELI

TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA

TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA

TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA

TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA

TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA

TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA

TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA

TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA

TAWALA YA MULIBELELI—HATISO YA KUITUTA