Mu ye kwa litaba za mwahali

Sayansi ni Bibele

Kana zebabulela ba sayansi ni zeibulela Bibele zalumelelana? Kana litaba zeibulela Bibele zeama sayansi linepahalile? Munyakisise mo lika zebupilwe ni zebabulela ba sayansi babaituta litaba zeo likona kulutuseza kualaba lipuzo zeo.

Pupo Yemakaza

Lihatiso

Lipuzo ze 5 ka za Mone Bukalezi Bupilo

Munyakisise bupaki mi muikatulele mina bañi ka za haiba mukalumela kuli lika nelitahile ka kuipilaula kamba nelibupilwe.

Pupo Yemakaza Ipatulula Kanya ya Mulimu

Halutalimisisa lika ze mwa lifasi, lwakona kulemuha tulemeno twanani tona Mubupi mi lwakona kusutelela ku yena.