Mu ye kwa litaba za mwahali

Sayansi ni Bibele

Kana zebabulela ba sayansi ni zeibulela Bibele zalumelelana? Kana litaba zeibulela Bibele zeama sayansi linepahalile? Munyakisise mo lika zebupilwe ni zebabulela ba sayansi babaituta litaba zeo likona kulutuseza kualaba lipuzo zeo.

MUZUHE!

Mubala Obenya wa Ndilu Obonahalanga fa Muselo wa Pollia

Muselo wo haki wa mubala wa ndilu. Kono ki nto mañi yetahisanga kuli ubonahale inge kuli ki wa mubala obenya wo?

MUZUHE!

Mubala Obenya wa Ndilu Obonahalanga fa Muselo wa Pollia

Muselo wo haki wa mubala wa ndilu. Kono ki nto mañi yetahisanga kuli ubonahale inge kuli ki wa mubala obenya wo?

Pupo Yemakaza

Lihatiso

Pupo Yemakaza Ipatulula Kanya ya Mulimu

Halutalimisisa lika ze mwa lifasi, lwakona kulemuha tulemeno twanani tona Mubupi mi lwakona kusutelela ku yena.