Mu ye kwa litaba za mwahali

Kozo ni Tabo

Halukopana ni miinelo yetaata, lukona kuikutwa kuli halukoni kuba ni tabo ni kuba ni kozo ya mwa munahano. Niteñi, Bibele seitusize batu babañata-ñata kutiyela miinelo yetaata yebakopana ni yona mwa bupilo zazi ni zazi, kubatusa kusazwafa habakopana ni manyando kamba miinelo yetomohisa pilu, ni kubatusa kuba ni tabo mwa bupilo. Bibele yakona kumitusa kuba ni tabo ni mina.

Buiketo Bwa Kwa Mubili ni Mwa Munahano

Bibele Yacincanga Bupilo Bwa Batu

Batu ba lisimuluho zeshutana-shutana mwa lifasi kaufela batalusa zebatusize kuba ni tabo mwa bupilo ni kuba ni silikani sesinde ni Mulimu.

Mwa Kona ku ba ni Tabo Mwa Lubasi

Mwa kona ku ba ni tabo mwa linyalo ni mwa lubasi haiba mu latelela likuka za mwa Bibele.

Muitute Bibele ni Lipaki za Jehova

Ki Kabakalañi ha lu Swanela ku Ituta Bibele?

Bibele i sweli ku alaba lipuzo za butokwa hahulu ze ba sweli ku buza batu ba bañata-ñata mwa lifasi kaufela. Kana mwa tabela ku ba yo muñwi wa batu bao?

Tuto ya Bibele I Eziwanga Cwañi?

Mwa lifasi kaufela, Lipaki za Jehova bazibahala ka musebezi wabona wa kuitutanga Bibele ni batu kusina tifo. Mubone moiezezwanga tuto ya Bibele.

Mukupe Kuli Mutu Yomuñwi Ato Mipotela

Munyakisise puzo yeñwi ka za taba ya mwa Bibele, kamba muitute zeñata ka za Lipaki za Jehova.