Mu ye kwa litaba za mwahali

Liitusiso Zetusa Kwa Kuituta Bibele

Liitusiso ze, likona kumitusa kuzwelapili kuituta Bibele ka nzila yekatahisa kuli muikole litaba zemuituta ni kuitebuha zona.

Muitute ni Mutu

Ki Kabakalañi ha lu Swanela ku Ituta Bibele?

Bibele i sweli ku alaba lipuzo za butokwa hahulu ze ba sweli ku buza batu ba bañata-ñata mwa lifasi kaufela. Kana mwa tabela ku ba yo muñwi wa batu bao?

Tuto ya Bibele I Eziwanga Cwañi?

Mwa lifasi kaufela, Lipaki za Jehova bazibahala ka musebezi wabona wa kuitutanga Bibele ni batu kusina tifo. Mubone moiezezwanga tuto ya Bibele.

Mukupe Kupotelwa ki Yomuñwi wa Lipaki za Jehova

Muikambote ka za Bibele ni yomuñwi wa Lipaki za Jehova, kamba mukupe tuto ya Bibele kusina kulifa sesiñwi.

Muitususise Liitusiso Zaluna Zetusa Kwa Kuituta Bibele Kusina Kulifa Sesiñwi

Libuka

Taba Yende Yezwa ku Mulimu!

Ki taba mañi yende yezwa ku Mulimu? Ki kabakalañi haluswanela kuilumela? Broshuwa ye ialaba lipuzo za mwa Bibele zebabuzanga batu babañata.

Bibele Ilulutañi?

Buka ye, yeitusiswa kwa kuituta Bibele, ilukiselizwe kumitusa kuituta zeibulela Bibele mwa litaba ze­shutana-­shutana, zecwale ka libaka halunyanda, zeezahalanga kwa batu babashwile, mwakubela ni tabo mwa lubasi, ni litaba zeñwi.

Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca

Munyakisise ze mwa Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca, mi mukalemuha kuli Bibele ye, itolokilwe ka kunepahala ni ka puo yebunolo.

Muitute Kwa Mikopano Yaluna ya Nyangela

Mikopano ya Puteho ya Lipaki za Jehova

Muzibe kolukopanelanga ni molulapelelanga Mulimu.

Kiñi ze Ezahalanga Kwa Ndu ya Mubuso?

Mukene mwahali mi muiponele.

Lika Zeñwi

Likalabo Kwa Lipuzo za Bibele

Mufumane likalabo za Bibele kwa lipuzo zeama Mulimu, Jesu, lubasi, manyando ni litaba zeñwi.

Litimana za Mwa Bibele Zetalusizwe

Muitute taluso luli ya litimana za mwa Bibele ni manzwi aitusiswanga hahulu.

JW Library

Mubale ni kuituta Bibele ka kuitusisa Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca. Mubapanye mañolo mwa Libibele zeñwi lisikai.

Sifalana sa fa Intaneti (opens new window)

Mueze patisiso fa litaba za mwa Bibele fa Intaneti ka kuitusisa lihatiso za Lipaki za Jehova