Mu ye kwa litaba za mwahali

Mikopano ya Puteho ya Lipaki za Jehova

Muzibe ka za mikopano yaluna. Mufumane sibaka sa mikopano sesili bukaufi ni komupila.

Temuso ka za Butuku Bwa Coronavirus (COVID-19): Bakeñisa butuku bobuyambukela bo, luezanga mikopano yaluna ka kuitusisa progilamu yekonahalisa kuli batu babonane inze bali kwa mandu abona. Kuli muzibe momukona kufumanehela kwa mikopano yaluna, mubuze yomuñwi wa Lipaki za Jehova kamba musine fokubonisizwe kuli, "Mufumane Sibaka Sesili Bukaufi ni Komupila."

Mufumane Sibaka Sesili Bukaufi ni Komupila (opens new window)

Ki Lika Mañi Zeezahalanga Kwa Mikopano Yaluna?

Lipaki za Jehova bakopananga habeli ka sunda kulapela Mulimu. (Maheberu 10:24, 25) Mañi ni mañi ulukuluhile kufumaneha kwa mikopano yaluna, mi lunyakisisanga zeibulela Bibele ni molukona kusebeliseza zeiluta mwa bupilo bwaluna.

Buñata bwa mikopano yaluna ibanga ni lipuisano zekonisa batu kualaba, zeswana ni lipuisano za mwa kilasi kwa sikolo. Mikopano ikalisanga ni kukwala ka pina ni tapelo.

Hamutokwi kuba yomuñwi wa Lipaki za Jehova kuli mufumanehe kwa mikopano yaluna. Lumema mañi ni mañi kufumaneha teñi. Hamutokwi kulifela sipula. Hakuungiwangi likoleko.