Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

MUZUHE! No. 2 2018 | Lika ze 12 Zekona Kutusa Mabasi Kuikola Bupilo

Lika ze 12 Zekona Kutusa Mabasi Kuikola Bupilo

Luutwanga lipiho zeñata ka za lika zemaswe zesweli kuezahala mwa mabasi amañwi. Kono ki lika mañi zetusa mabasi amañwi kuikola bupilo?

  • Mwahalaa silimo sa 1990 ni sa 2015, palo ya manyalo anaafelile a batu ba lilimo zefitelela 50 neipahami hahulu mi palo ya manyalo anaafelile a batu ba lilimo zefitelela 65 neipahami hahulu ni kufita mwa naha ya United States.

  • Bashemi habazibi za kueza: Licaziba babañwi babulela kuli bashemi baswanela kucolaulanga bana babona nako kaufela, kono licaziba babañwi bona babulela kuli bashemi baswanela kubonisa lilato kwa bana babona ka kubahalifelanga.

  • Babanca basweli kuhula inze basina zibo yebatokwa kuli bakondise mwa bupilo.

Nihakulicwalo, niti ki kuli . . .

  • Batu baba mwa linyalo baakona kuikola bupilo mi linyalo la bona la kona kuinelela.

  • Bashemi baakona kueleza bana bona ka lilato.

  • Babanca baakona kuituta lika zebakona kueza kuli bakondise mwa bupilo habaka hula.

Ka mukwa ufi? Mwa magazini ye ya Muzuhe!, lukanyakisisa lika ze 12 zekona kutusa mabasi kuikola bupilo.

 

1: Kukuteka Buitamo Bwa Linyalo

Liakalezo zetaa­lu zakona kutusa batu babanyalani kuzwelapili kupila hamoho.

2: Kuswalisana

Kana bakumina baswana feela sina batu bomupila ni bona mwa ndu iliñwi isiñi bomunyalani ni bona?

3: Kukutekana

Muitute manzwi ni likezo zemukona kuitusisanga kuli bakumina baikutwe kuli mwabakuteka.

4: Kuswalelana

Ki nto mañi yekona kumitusa kusaisa pilu kwa bufokoli bwa bakumina?

5: Kuambolisana

Mihato yemilaalu yakona kumitusa kuswalisana hahulu ni bana bamina.

6: Kukalimela

Kana kukalimela mwanana ki kumutompolola?

7: Mikwa Yeminde

Ki likuka mañi zemuswanela kuluta bana bamina?

8: Kutoma Mutala Omunde

Haiba mubata kuli bana bamina baeze zemubababulela, muswanela kueza zemubulela bamina kuli balieze.

9: Kuziba Butu Bwamina

Babanca bakona kuyemela cwañi zebalumela?

10: Kusepeha

Kuli mukone kuhula hande, bashemi bamina baswanela kumisepa.

11: Kusebeza ka Taata

Hamusebeza ka taata inze musali banana kukamitusa kukondisa mwa bupilo kwapili.

12: Kulela Zemuka Eza

Kupeta milelo yamina kwakona kumitusa kuba ni buikolwiso bobutuna, kutiisa silikani samina ni batu, ni kumitahiseza tabo yetuna.

Litaba Zetusa Mabasi

Kelezo ya mwa Bibele yakona kumitusa kukondisa mwa linyalo ni kuikola bupilo.