Liñolo Labubeli ku Timotea 3:1-17

  • Linako zetaata mwa mazazi a mafelelezo (1-7)

  • Mulatelele mutala wa Paulusi ka tokomelo (8-13)

  • “Uzwelepili mwa lika zene uitutile” (14-17)

    • Liñolo kamukana liñozwi ka kususumezwa ki moya wa Mulimu (16)

3  Kono uzibe se, mwa mazazi a mafelelezo+ kukataha linako zetaata, zeziyeza.  Kakuli batu bakaba baitati, babalata masheleñi, babaitumbaeta, babaikankabeka, babanyefula, babasa utwi bashemi babona, babasina buitumelo, babasa sepahali,  babasina lilato la sipepo, babañañelela mihupulo yabona, masawana, babasina buiswalo, bababuhali, babasa lati bunde,  babeteki, ba muñañatoho, babaitundumuna ka buikuhumuso, babalata minyaka kufita kulata Mulimu,  bababonahala kuba balumeli kono habapili sina balumeli;+ mi usabe kwa batu babacwalo.  Mwahalaa bona, kuzwa batu babakena mwa mandu ka bupumi bobusa lemusehi mi baswasa basali babafokola, ili babaimezwi ki libi, babazamaiswa ki litakazo zeshutana-shutana,  baituta kamita kono habafiti fa kuba ni zibo yenepahezi ya niti.  Cwale sina Janesi ni Jambresi mone balwaniselize Mushe, ni bona bao bazwelapili kulwanisa niti. Batu babacwalo banani ni minahano yemaswe hahulu, bahanilwe kabakala kusazamaya ka tumelo.  Nihakulicwalo, habana kueza zwelopili niyekana, kakuli butoto bwabona bukalemuseha hahulu kwa batu kaufela, sina mone kubezi kwa batu bababeli bao.+ 10  Kono wena, ulatelezi ka tokomelo tuto yaka, mupilelo waka,+ mulelo waka, tumelo yaka, pilu-telele yaka, lilato laka, buitiiso bwaka, 11  ni linyandiso ni manyando aswana ni ane nikopani ni ona mwa Antioke,+ mwa Ikone,+ mwa Listra.+ Neniitiisize mwa linyandiso zeo mi Mulena naanilamulezi ku zona kaufela.+ 12  Mane batu kaufela babalakaza kupila ka kusepahala ku Mulimu ka kuswalisana ni Kreste Jesu ni bona bakanyandiswa.+ 13  Kono batu babamaswe ni baipumisi bakatotobela mwa bumaswe bwabona, bakeluse batu mi ni bona bakakeluswa.+ 14  Kono wena, uzwelepili mwa lika zene uitutile ni zene ukolwisizwe kulumela,+ inze uziba yene uitutile zona ku yena 15  ni kuli kuzwa kwa bumbututu bwahao+ uzibile mañolo akenile,+ akona kukutalifisa kuli upiliswe ka tumelo ku Kreste Jesu.+ 16  Liñolo kamukana liñozwi ka kususumezwa ki moya wa Mulimu+ mi litusa kwa kuluta,+ kwa kunyaza, kwa kuotolola lika,* kwa kukalimela ka kuluka,+ 17  kuli mutu wa Mulimu abe yakona hande kueza lika, yaitukiselize hande kupeta musebezi kaufela omunde.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “kuhakulula.”