Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

A7-G

Likezahalo Zetuna Mwa Bupilo Bwa Jesu fa Lifasi—Bukombwa Bwa Jesu Bwa Mafelelezo Mwa Jerusalema (Kalulo 1)

NAKO

SIBAKA

KEZAHALO

MATEU

MAREKA

LUKA

JOANI

Ka 33, Nisani 8

Betania

Jesu wapunya mazazi a 6 pili Paseka isika fita kale

     

11:55–12:1

Nisani 9

Betania

Maria usela oli fa toho ya Jesu ni kwa mahutu

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Betania-Batefage- Jerusalema

Ukena mwa Jerusalema, upahami fa mbongolo

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

Nisani 10

Betania-Jerusalema

Ukuta kota ya feiga; ukenisa tempele hape

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Jerusalema

Baprisita babahulu ni mulelo omaswe wa bañoli wa kubulaya Jesu

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Jehova wabulela; Jesu upolofita za lifu lahae; kusalumela kwa Majuda kutaleleza bupolofita bwa Isaya

     

12:20-50

Nisani 11

Betania-Jerusalema

Tuto kwa kota ya feiga yeomile

21:19-22

11:20-25

   

Jerusalema, tempele

Maata ahae alwaniswa; swanisezo ya bana bababeli

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Liswanisezo: balimi ba babulai, mukiti wa linyalo

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

Ualaba lipuzo ka za Mulimu ni Sesare, zuho ya bafu, mulao omutuna ka kufitisisa

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Ubuza buñata ka za haiba Kreste ki mwanaa Davida

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

Bumai kwa bañoli ni Bafalisi

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

Ubona nubu ya mbelwa

 

12:41-44

21:1-4

 

Lilundu la Likota za Olive

Ufa sisupo ka za nako ya kwapili ya kubateñi kwahae

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Liswanisezo: basizana baalishumi, litalenta, lingu ni lipuli

25:1-46

     

Nisani 12

Jerusalema

Baeteleli ba Majuda balela kumubulaya

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Judasi ulela za kumubeteka

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

Nisani 13 (Labune musihali)

Bukaufi ni Jerusalema ni mwa Jerusalema

Uitukiseza Paseka ya mafelelezo

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

Nisani 14

Jerusalema

Uca Paseka ni baapositola

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

Utapisa mahutu a baapositola

     

13:1-20