Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

A7-E

Likezahalo Zetuna Mwa Bupilo Bwa Jesu fa Lifasi—Bukombwa Bwa Jesu Mwa Galilea (Kalulo 3) ni Mwa Judea

NAKO

SIBAKA

KEZAHALO

MATEU

MAREKA

LUKA

JOANI

Ka 32, hamulaho wa Paseka

Liwate la Galilea; Betsaida

Kuzamaya ka sisepe kuya kwa Betsaida, Jesu ulemusa za mumela wa Bafalisi; ufolisa muuna wa sibofu

16:5-12

8:13-26

   

Sibaka sa Sesarea wa mwa Filipi

Linotolo za Mubuso; upolofita za lifu ni zuho yahae

16:13-28

8:27–9:1

9:18-27

 

Mwendi fa Lilundu la Hermoni

Wafetuha ponahalo; Jehova wabulela

17:1-13

9:2-13

9:28-36

 

Sibaka sa Sesarea wa mwa Filipi

Ufolisa mushimani yakenwi ki mudimona

17:14-20

9:14-29

9:37-43

 

Galilea

Upolofita hape za lifu lahae

17:22, 23

9:30-32

9:43-45

 

Kapernauma

Ulifa mutelo ka sheleñi ya muwayawaya yezwa mwa mulomo wa

17:24-27

     

Yomutuna mwa Mubuso; swanisezo ya ngu yelatehile ni ya mutanga yasaswaleli

18:1-35

9:33-50

9:46-50

 

Galilea-Samaria

Mwa nzila kuya kwa Jerusalema, ubulelela balutiwa kuli basiye lika kaufela ni kukumalela kwa Mubuso

8:19-22

 

9:51-62

7:2-10

Bukombwa Bwa Jesu Hasamulaho Mwa Judea

NAKO

SIBAKA

KEZAHALO

MATEU

MAREKA

LUKA

JOANI

Ka 32, Mukiti wa Litabernakele

Jerusalema

Uluta batu kwa Mukiti; mapolisa balumiwa kuyo muswala

     

7:11-52

Uli “Ki na liseli la lifasi”; ufolisa muuna yapepilwe ali sibofu

     

8:12–9:41

Mwendi mwa Judea

Uluma ba 70; bakuta inze batabile

   

10:1-24

 

Judea; Betania

Swanisezo ya Musamaria yomunde; upotela Maria ni Mareta kwa ndu yabona

   

10:25-42

 

Mwendi mwa Judea

Uluta batu tapelo yeli mutala hape; swanisezo ya mulikani yatundamena

   

11:1-13

 

Uleleka madimona ka munwana wa Mulimu; hape ufa feela sisupo sa Jonasi

   

11:14-36

 

Uca ni Bafalisi; unyaza buipi bwa Bafalisi

   

11:37-54

 

Liswanisezo: muuna yafumile yasina kutwisiso ni sikombwa yasepahala

   

12:1-59

 

Ufolisa musali wa sihole la Sabata; swanisezo ya peu ya masitete ni ya mumela

   

13:1-21

 

Ka 32, Mukiti wa Kakulo

Jerusalema

Swanisezo ya mulisana yomunde ni ya mutapi wa lingu; Majuda balika kumunepa macwe; uya kwa Betania mwabuse bwa Jordani

     

10:1-39