Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

PUZO 17

Bibele Ikona Kutusa Cwañi Lubasi Lwamina?

BAANA BABANYEZI/BO NDATE BANA

“Ka mukwa oswana, baana baswanela kulata basali babona sina mobalatela mibili yabona. Muuna yalata musalaa hae waitata ili yena, kakuli hakuna muuna yakile atoya mubili wahae, kono waufepa ni kuukatelwa . . . Yomuñwi ni yomuñwi wamina alate musalaa hae ka mwaitatela.”

Maefese 5:28, 29, 33

“Bo ndate bana, musike mwahalifisa bana bamina, kono muzwelepili kubahulisa ka kalimelo ni kelezo ya Jehova.”

Maefese 6:4

BASALI BABANYEZWI

‘Musali uswanela kukuteka hahulu muunaa hae.’

Maefese 5:33

“Mina basali, muipeye kwatasaa baana bamina, kakuli ki mona momuswanela kuezeza ku Mulena.”

Makolose 3:18

BANA

“Bana, muutwe bashemi bamina ka nzila yelumelelwa ku Mulena, kakuli ki nto yelukile. ‘Kuteka ndataho ni maho,’ ki yona taelo yapili yenani sepiso: ‘Kuli zahao likonde mi upile nako yetelele mwa lifasi.’”

Maefese 6:1-3

“Mina bana, muutwe bashemi bamina mwa lika kaufela, kakuli kueza cwalo kutabisa Mulena.”

Makolose 3:20