Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

A6-B

Chati: Bapolofita ni Malena ba Juda ni ba Isilaele (Kalulo 2)

Malena ba Mubuso wa Kwa Mboela (Isazwelapili)

777 B.C.E.

Jotami: lilimo ze 16

762

Akazi: lilimo ze 16

746

Ezekiasi: lilimo ze 29

716

Manase: lilimo ze 55

661

Amone: lilimo zepeli

659

Josiasi: lilimo ze 31

628

Joakazi: likweli zetaalu

Joyakimi: lilimo ze 11

618

Joyakini: likweli zetaalu, mazazi alishumi

617

Zedekia: lilimo ze 11

607

Jerusalema ni tempele ya mwateñi zasinyiwa ki Mababilona bane baetelelwa ki Nebukadenezare. Zedekia, mulena wa mafelelezo wa fa lifasi wa mwa lusika lwa Davida, watululwa

Malena ba Mubuso wa Kwa Mutulo (Isazwelapili)

c. 803 B.C.E.

Zakaria: litaba zeñozwi libonisa kuli naabusize feela likweli ze 6

Ka mubulelelo omuñwi, Zakaria naakalile kubusa, kono kubonahala kuli naasika belela kale mulena kuto fita ibato ba ka 792

c. 791

Shalume: kweli iliñwi

Menahemu: lilimo ze 10

c. 780

Pekakia: lilimo zepeli

c. 778

Peka: lilimo ze 20

c. 758

Hoshea: lilimo ze 9 kuzwa c. 748

c. 748

Kubonahala kuli mubuso wa Hoshea neutilo tiya hahulu kamba mwendi neutusizwe ki mubusi wa Asiria yabizwa Tiglath-pileser Wabulaalu, ibato ba ka 748

740

Asiria itula Samaria, ihapa Isilaele; mubuso wa Isilaele wa kwa mutulo wa masika alishumi wafela

 • Mukoloko wa Bapolofita

 • Isaya

 • Mika

 • Zefania

 • Jeremia

 • Nahumi

 • Habakuki

 • Daniele

 • Ezekiele

 • Obadia

 • Hosea