Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

A7-F

Likezahalo Zetuna Mwa Bupilo Bwa Jesu fa Lifasi—Bukombwa Bwa Jesu Hasamulaho Kwa Upa wa Jordani

NAKO

SIBAKA

KEZEHALO

MATEU

MAREKA

LUKA

JOANI

Ka 32, hamulaho wa Mukiti wa Kakulo

Betania mwabuse bwa Jordani

Uya kwanaakolobeleza Joani; babañata baba ni tumelo ku Jesu

     

10:40-42

Perea

Uluta mwa mileneñi ni mwa minzi, kuliba kwa Jerusalema

   

13:22

 

Ususueza batu kukena mwa munyako okumbani; ulila Jerusalema

   

13:23-35

 

Mwendi mwa Perea

Uluta za buikokobezo; liswanisezo: sibaka sesikutekeha hahulu ni babamemilwe bane baitatula

   

14:1-24

 

Kubala lisinyehelo za kuba mulutiwa

   

14:25-35

 

Liswanisezo: ngu yelatehile, drakima yelatehile, mwana yalatehile

   

15:1-32

 

Liswanisezo: sikombwa yasika luka, muuna wa mufumi ni Lazaro

   

16:1-31

 

Uluta za lisitataliso, kuswalela, ni tumelo

   

17:1-10

 

Betania

Lazaro washwa mi wazusiwa kwa bafu

     

11:1-46

Jerusalema; Efraimi

Mulelo wa kubulaya Jesu; wafunduka

     

11:47-54

Samaria; Galilea

Ufolisa ba mbingwa baalishumi; ubulela mouka tela Mubuso wa Mulimu

   

17:11-37

 

Samaria kamba Galilea

Liswanisezo: mbelwa yatundamena, Mufalisi ni mutelisi

   

18:1-14

 

Perea

Uluta batu za manyalo ni telekano

19:1-12

10:1-12

   

Ufuyaula banana

19:13-15

10:13-16

18:15-17

 

Puzo ya muuna wa mufumi; swanisezo ya babeleki ba mwa simu ya veine ni za kufiwa tuwelo yelikanelela

19:16–20:16

10:17-31

18:18-30

 

Mwendi mwa Perea

Upolofita za lifu lahae lwabulaalu

20:17-19

10:32-34

18:31-34

 

Kupo ya Jakobo ni Joani ya kuba ni situlo mwa Mubuso

20:20-28

10:35-45

   

Jeriko

Jesu wafita, ufolisa baana bababeli ba libofu; upotela Zakia; swanisezo ya limaina zelishumi

20:29-34

10:46-52

18:35–19:28