Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

PUZO 3

Ki Mañi Yanaañozi Bibele?

“Mushe kihaa ñola manzwi kaufela anaa mubulelezi Jehova.”

Exoda 24:4

“Daniele aba ni tolo ni lipono mwa toho yahae hanaalobezi fa mumbeta wahae. Kihona añola tolo yeo; añola litaba zeo kaufela.”

Daniele 7:1

“Hane muamuhezi linzwi la Mulimu, lene muutwile ku luna, nemu liamuhezi, isiñi sina linzwi la batu, kono sina ka moliinezi luli, sina linzwi la Mulimu.”

1 Matesalonika 2:13

“Liñolo kamukana liñozwi ka kususumezwa ki moya wa Mulimu mi litusa kwa kuluta.”

2 Timotea 3:16

“Bupolofita nebusika taha ka tato ya batu, kono batu nebabulezi litaba zezwa ku Mulimu inze basusumezwa ki moya okenile.”

2 Pitrosi 1:21