Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

PUZO 11

Kuezahalangañi Mutu Hashwa?

“Moya wahae waazwa ku yena, yena ukutela mwa mubu; ka lona lizazi leo, mihupulo yahae yafela.”

Samu 146:4

“Babapila baziba kuli bakashwa, kono babashwile hakuna sebaziba . . . Nto kaufela yeubata kueza ka mazoho ahao, uieze ka maata ahao kaufela, kakuli hakuna musebezi kamba milelo kamba zibo kamba butali mwa Libita mouya.”

Muekelesia 9:5, 10

“[Jesu] aekeza, ali: ‘Lazaro mulikanaa luna ulobezi, kono naya kwateñi niyo muzusa.’ Kono Jesu yena mane naabulela za lifu la Lazaro. Niteñi, bona nebaangile kuli naatalusa buloko luli. Cwale Jesu abataluseza patalaza, ali: ‘Lazaro ushwile.’”

Joani 11:11, 13, 14