Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

A6-A

Chati: Bapolofita ni Malena ba Juda ni ba Isilaele (Kalulo 1)

Malena ba Mubuso wa Juda wa Kwa Mboela wa Masika Amabeli

997 B.C.E.

Roboami: lilimo ze 17

980

Abija (Abijami): lilimo zetaalu

978

Asa: lilimo ze 41

937

Josafati: lilimo ze 25

913

Jorami: lilimo ze 8

c. 906

Akazia: silimo silisiñwi

c. 905

Muoli Atalia: lilimo ze 6

898

Joasi: lilimo ze 40

858

Amazia: lilimo ze 29

829

Oziasi (Azaria): lilimo ze 52

Malena ba Mubuso wa Isilaele wa Kwa Mutulo wa Masika Alishumi

997 B.C.E.

Jeroboami: lilimo ze 22

c. 976

Nadabi: lilimo zepeli

c. 975

Baasha: lilimo ze 24

c. 952

Ela: lilimo zepeli

Zimiri: mazazi a 7 (c. 951)

Omiri and Tibini: lilimo zeene

c. 947

Omiri (anosi): lilimo ze 8

c. 940

Akabe: lilimo ze 22

c. 920

Akazia: lilimo zepeli

c. 917

Jorami: lilimo ze 12

c. 905

Jehu: lilimo ze 28

876

Joakazi: lilimo ze 14

c. 862

Joakazi ni Joasi: lilimo zetaalu

c. 859

Joasi (anosi): lilimo ze 16

c. 844

Jeroboami Wabubeli: lilimo ze 41

  • Mukoloko wa Bapolofita

  • Joele

  • Elia

  • Elisha

  • Jonasi

  • Amosi