Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

B12-A

Sunda ya Mafelelezo Mwa Bupilo Bwa Jesu Bwa fa Lifasi (Kalulo 1)

Jerusalema ni Sibaka Sesiipotolohile

 1. Tempele

 2. Simu ya Getsemani (?)

 3. Ndu ya Mubusisi

 4. Ndu ya Kayafa (?)

 5. Ndu Yanaaitusisanga Heroda Antipasi (?)

 6. Kasa ka Betesda

 7. Kasa ka Siloe

 8. Muyaho wa Sanhedrini (?)

 9. Gologota (?)

 10. Hakeldama (?)

    Muye fa lizazi la:  Nisani 8 |  Nisani 9 |  Nisani 10 |  Nisani 11

 Nisani 8 (Sabata)

LIZAZI HALILIKELA (Mazazi a Majuda akala ni kufela ka nako yelilikela lizazi)

 • Upunya mwa Betania mazazi a 6 pili lizazi la Paseka lisika fita kale

LIZAZI HALIPAZULA

LIZAZI HALILIKELA

 Nisani 9

LIZAZI HALILIKELA

 • Uca ni Simoni wa mbingwa

 • Maria utoza Jesu mafula a nardi

 • Majuda bato potela Jesu ni Lazaro

LIZAZI HALIPAZULA

 • Ukena sina mulena mwa Jerusalema

 • Uluta batu mwa tempele

LIZAZI HALILIKELA

 Nisani 10

LIZAZI HALILIKELA

 • Utanda busihu mwa Betania

LIZAZI HALIPAZULA

 • Upakelela kwa Jerusalema

 • Ukenisa tempele

 • Jehova wabulela inze ali kwa lihalimu

LIZAZI HALILIKELA

 Nisani 11

LIZAZI HALILIKELA

LIZAZI HALIPAZULA

 • Uluta batu mwa tempele, uitusisa liswanisezo

 • Unyaza Bafalisi

 • Ulemuha nubu ya mbelwa

 • Fa Lilundu la Likota za Olive, upolofita kuwa kwa Jerusalema mi ufa sisupo sa kubateñi kwahae kwapili

LIZAZI HALILIKELA