Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Litaba za Makalelo ka za Linzwi la Mulimu

MOMUKONA KUFUMANELA LITIMANA ZA MWA BIBELE

Mwa Bibele kunani libukanyana ze 66. Bibele ialuzwi mwa likalulo zepeli, ili: Mañolo A Siheberu ni Siarami (“Testamente Yakale”) ni Mañolo A Sigerike (“Testamente Yenca”). Buka yeñwi ni yeñwi ye mwa Bibele ialuzwi ka likauhanyo ni ka litimana. Mañolo haboniswa, nombolo yapili yeboniswa hamulaho wa libizo la buka italusa kauhanyo, mi nombolo kamba linombolo zetatama litalusa timana kamba litimana. Ka mutala, Genese 1:1 italusa Genese kauhaunyo 1, timana 1.