Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

A7-D

Likezahalo Zetuna Mwa Bupilo Bwa Jesu fa Lifasi—Bukombwa Bwa Jesu Mwa Galilea (Kalulo 2)

NAKO

SIBAKA

KEZAHALO

MATEU

MAREKA

LUKA

JOANI

31 kamba 32

Kapernauma

Jesu ubulela liswanisezo za Mubuso

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

Liwate la Galilea

Ukuzisa liñungwa inze ali mwa sisepe

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

Sibaka sa Magadareni

Ulumela madimona kwa likulube

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

Mwendi mwa Kapernauma

Ufolisa musali yakula mweya; uzusa mwanaa Jairusi

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

Kapernauma (?)

Ufolisa libofu ni simumu

9:27-34

     

Nazareta

Wahaniwa hape mwa tolopo yahabo yena

13:54-58

6:1-5

   

Galilea

Musipili wabulaalu mwa Galilea; uekeza musebezi ka kuluma baapositola

9:35–11:1

6:6-13

9:1-6

 

Tiberiya

Heroda upuma toho ya Joani Mukolobezi; Heroda ukomokiswa ki Jesu

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

Ka 32, lizazi la Paseka halinze liatumela (Joa 6:4)

Kapernauma (?); kwa mutulo-upa wa Liwate la Galilea

Baapositola bazwa fa musipili wa kukutaza; Jesu ufepa baana ba 5,000

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

Kwa mutulo-upa wa Liwate la Galilea; Genesareta

Batu balika kubeya Jesu fa bulena; uzamaya fa liwate; ufolisa babañata

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

Kapernauma

Ubulela kuli ki “sinkwa sa bupilo”; babañata basitatala ni kufunduka

     

6:22-71

Ka 32, hamulaho wa Paseka

Mwendi mwa Kapernauma

Upatulula lizo za batu

15:1-20

7:1-23

 

7:1

Fenisia; Dekapolisi

Ufolisa mwanaa musali wa kwa Siro-Fenisya; ufepa baana ba 4,000

15:21-38

7:24–8:9

   

Magadana

Hafi sisupo kwandaa sisupo sa Jonasi

15:39–16:4

8:10-12