Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

B12-B

Sunda ya Mafelelezo Mwa Bupilo Bwa Jesu Bwa fa Lifasi (Kalulo 2)

Nisani 12

LIZAZI HALILIKELA (Mazazi a Majuda akala ni kufela ka nako yelilikela lizazi)

LIZAZI HALIPAZULA

 • Uinzi feela ni balutiwa

 • Judasi ulukisa za kubeteka Jesu

LIZAZI HALILIKELA

Nisani 13

LIZAZI HALILIKELA

LIZAZI HALIPAZULA

 • Pitrosi ni Joani baitukiseza Paseka

 • Jesu ni baapositola babañwi bapunya ka nako ya musihali

LIZAZI HALILIKELA

Nisani 14

LIZAZI HALILIKELA

 • Uca Paseka ni baapositola bahae

 • Utapisa mahutu a baapositola

 • Ulundula Judasi

 • Ukalisa Mulalelo wa Mulena

 • Wabetekiwa ni kutamiwa mwa simu ya Getsemani

 • Baapositola babaleha

 • Uzekiswa ki Kuta ya Sanhedrini mwa ndu ya Kayafa

 • Pitrosi ulatula Jesu

LIZAZI HALIPAZULA

 • Uyema hape fapilaa Kuta ya Sanhedrini

 • Uiswa ku Pilato, kihona aiswa ku Heroda, ni kukutiswa hape ku Pilato

 • Uatulelwa lifu ni kubulaiwa kwa Gologota

 • Washwa ibato ba ka 3 ya musihali

 • Situpu sapahululwa ni kubulukiwa

LIZAZI HALILIKELA

Nisani 15 (Sabata)

LIZAZI HALILIKELA

LIZAZI HALIPAZULA

 • • Pilato ulumeleza kuli kube ni bakanteli kwa libita la Jesu

LIZAZI HALILIKELA

Nisani 16

LIZAZI HALILIKELA

 • Kulekiwa milyani yemiñwi yenunka hande ya kutoza situpu

LIZAZI HALIPAZULA

 • Wazusiwa kwa bafu

 • Ubonahala kwa balutiwa

LIZAZI HALILIKELA