Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

A7-C

Likezahalo Zetuna Mwa Bupilo Bwa Jesu fa Lifasi—Bukombwa Bwa Jesu Mwa Galilea (Kalulo 1)

NAKO

SIBAKA

KEZAHALO

MATEU

MAREKA

LUKA

JOANI

30

Galilea

Jesu haazibahaza lwapili kuli “Mubuso wa mahalimu usutelezi”

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Kana; Nazareta; Kapernauma

Ufolisa mwanaa Sikombwa sa mulena wamushimani; kubala mwa muputo wa Isaya; kuhaniwa; uya kwa Kapernauma

4:13-16

 

4:16-31

4:46-54

Liwate la Galilea, bukaufi ni Kapernauma

Kubiza balutiwa babane: Simoni ni Andreasi, Jakobo ni Joani

4:18-22

1:16-20

5:1-11

 

Kapernauma

Kufolisa mukwenyana Simoni ni babañwi

8:14-17

1:21-34

4:31-41

 

Galilea

Musipili wapili mwa Galilea, ni babane

4:23-25

1:35-39

4:42, 43

 

kufolisa wa mbingwa; nyangela yamulatelela

8:1-4

1:40-45

5:12-16

 

Kapernauma

Ufolisa ya omelezi luñañali

9:1-8

2:1-12

5:17-26

 

kubizwa kwa Mateu; uca ni batelisi; puzo ka za kuitima lico

9:9-17

2:13-22

5:27-39

 

Judea

Kukutaza mwa masinagoge

   

4:44

 

31, Paseka

Jerusalema

Kufolisa muuna yanaakula kwa Betesda; Majuda babata kumubulaya

     

5:1-47

Wazwa mwa Jerusalema (?)

Balutiwa ba bulula makunka a buloto la Sabata; Jesu “Mulena wa Sabata”

12:1-8

2:23-28

6:1-5

 

Galilea; Liwate la Galilea

Kufolisa lizoho la mutu la Sabata; nyangela yamulatelela; ufolisa babañata

12:9-21

3:1-12

6:6-11

 

Fa lilundu bukaufi ni Kapernauma

Uketa baapositola ba 12

 

3:13-19

6:12-16

 

Bukaufi ni Kapernauma

Ufa ngambolo fa lilundu

5:1–7:29

 

6:17-49

 

Kapernauma

Ufolisa mutangaa muzamaisi wa masole

8:5-13

 

7:1-10

 

Naine

Uzusa mwanaa mbelwa wa mushimani

   

7:11-17

 

Tiberiya; Galilea (Naine kamba bukaufi ni yona)

Joani yanaali mwa tolongo uluma balutiwa bahae ku Jesu; u babaza Joani

11:2-30

 

7:18-35

 

Galilea (Naine kamba bukaufi ni yona)

Musali yali muezalibi usela oli kwa mahutu ahae; nguli ya mutu yanaa kolotile

   

7:36-50

 

Galilea

Musipili wa bubeli wa kukutaza, ni ba 12

   

8:1-3

 

Uleleka madimona; sibi sesisina swalelo

12:22-37

3:19-30

   

Haafi sisupo kwandaa sisupo sa Jonasi

12:38-45

     

Mahe ni banyani bahae bataha; ubulela kuli balutiwa bahae kibona bahabo yena

12:46-50

3:31-35

8:19-21