Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

PUZO 16

Mukona Kueza Cwañi Hamunani Lipilaelo?

“Unepele mushimbo wahao ku Jehova, mi uka kutiisa. Haana kulumeleza yalukile kuli awe.”

Samu 55:22

“Milelo ya babasebeza ka taata itahisa kuli zabona likonde, kono batu kaufela babaeza lika ka kayeye bakaba babotana.”

Liproverbia 21:5

“Usike wasaba, kakuli niinzi ni wena. Usike wabilaela, kakuli ki na Mulimu wahao. Nika kutiisa, mi nika kutusa, nika kukumalela ka lizoho laka la bulyo la kuluka.”

Isaya 41:10

“Ki mañi ku mina yakona kuekeza ñokolwa iliñwi kwa butelele bwa bupilo bwahae ka kubilaela?”

Mateu 6:27

“Ka mukwa ocwalo, musike mwabilaela za lizazi lelitatama, kakuli lizazi lelitatama litaha ni lipilaelo zalona. Lizazi ni lizazi linani butata bwalona.”

Mateu 6:34

“Mukone kulemuha lika za butokwa hahulu nikufita.”

Mafilipi 1:10

“Musike mwabilaezwa ki sesiñwi, kono mwa lika kaufela muzibise Mulimu zemukupa ka tapelo ni ka kupo hamoho ni buitumelo; mi kozo ya Mulimu yefita kutwisiso kaufela ikasileleza lipilu zamina ni maata amina a kunahana ka Kreste Jesu.”

Mafilipi 4:6, 7