Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mukoloko wa Libuka za Mwa Bibele

Libuka za Mañolo A Siheberu Pili Linako za Bakreste Lisika Fita Kale

LIBIZO LA BUKA

MUÑOLI (BAÑOLI)

KONE IÑOLEZWI

FOIFELEZWA KUÑOLWA (B.C.E.)

NAKO (B.C.E.)

Genese

Mushe

Lihalaupa

1513

“Kwa simuluho” kuisa ka 1657

Exoda

Mushe

Lihalaupa

1512

1657-1512

Livitike

Mushe

Lihalaupa

1512

Kweli iliñwi (1512)

Numere

Mushe

Lihalaupa ni Mabala a Moabi

1473

1512-1473

Deuteronoma

Mushe

Mabala a Moabi

1473

Likweli zepeli (1473)

Joshua

Joshua

Kanana

c. 1450

1473–c. 1450

Baatuli

Samuele

Isilaele

c. 1100

c. 1450–c. 1120

Ruti

Samuele

Isilaele

c. 1090

Lilimo ze 11 za kubusa kwa Baatuli

1 Samuele

Samuele; Gadi; Natani

Isilaele

c. 1078

c. 1180-1078

2 Samuele

Gadi; Natani

Isilaele

c. 1040

1077–c. 1040

1 Malena

Jeremia

Juda ni Muputo ulimuñwi

580

c. 1040-911

2 Malena

Jeremia

Juda ni Egepita

580

c. 920-580

1 Makolonika

Ezira

Jerusalema (?)

c. 460

Muputo ulimuñwi Hamulaho wa 1 Makolonika 9:44: c. 1077-1037

2 Makolonika

Ezira

Jerusalema (?)

c. 460

c. 1037-537

Ezira

Ezira

Jerusalema

c. 460

537–c. 467

Nehemia

Nehemia

Jerusalema

a. 443

456–a. 443

Estere

Morodekai

Shushani, Elami

c. 475

493–c. 475

Jobo

Mushe

Lihalaupa

c. 1473

Lilimo zefitelela 140 mwahalaa 1657 ni 1473

Lisamu

Davida ni babañwi

 

c. 460

 

Liproverbia

Salumoni; Aguru; Lemuele

Jerusalema

c. 717

 

Muekelesia

Salumoni

Jerusalema

b. 1000

 

Pina ya Salumoni

Salumoni

Jerusalema

c. 1020

 

Isaya

Isaya

Jerusalema

a. 732

c. 778–a. 732

Jeremia

Jeremia

Juda; Egepita

580

647-580

Malilo

Jeremia

Bukaufi ni Jerusalema

607

 

Ezekiele

Ezekiele

Babilona

c. 591

613–c. 591

Daniele

Daniele

Babilona

c. 536

618–c. 536

Hosea

Hosea

Samaria (Sikiliti)

a. 745

b. 804–a. 745

Joele

Joele

Juda

c. 820 (?)

 

Amosi

Amosi

Juda

c. 804

 

Obadia

Obadia

 

c. 607

 

Jonasi

Jonasi

 

c. 844

 

Mika

Mika

Juda

b. 717

c. 777-717

Nahumi

Nahumi

Juda

b. 632

 

Habakuki

Habakuki

Juda

c. 628 (?)

 

Zefania

Zefania

Juda

b. 648

 

Hagai

Hagai

Jerusalema

520

Mazazi a 112 (520)

Zakaria

Zakaria

Jerusalema

518

520-518

Malaki

Malaki

Jerusalema

a. 443

 

Libuka za Mañolo A Sigerike Zeneñozwi Mwa Linako za Baapositola

LIBIZO LA BUKA

MUÑOLI

KONE IÑOLEZWI

FOIFELEZWA KUÑOLWA (C.E.)

NAKO

Mateu

Mateu

Palestine

c. 41

2 B.C.E.–33 C.E.

Mareka

Mareka

Roma

c. 60-65

29-33 C.E.

Luka

Luka

Sesarea

c. 56-58

3 B.C.E.–33 C.E.

Joani

Muapositola Joani

Efese, kamba bukaufi

c. 98

Hamulaho wa manzwi a makalelo, 29-33 C.E.

Likezo

Luka

Roma

c. 61

33–c. 61 C.E.

Maroma

Paulusi

Korinte

c. 56

 

1 Makorinte

Paulusi

Efese

c. 55

 

2 Makorinte

Paulusi

Masedonia

c. 55

 

Magalata

Paulusi

Korinte kamba Siria wa Antioke

c. 50-52

 

Maefese

Paulusi

Roma

c. 60-61

 

Mafilipi

Paulusi

Roma

c. 60-61

 

Makolose

Paulusi

Roma

c. 60-61

 

1 Matesalonika

Paulusi

Korinte

c. 50

 

2 Matesalonika

Paulusi

Korinte

c. 51

 

1 Timotea

Paulusi

Masedonia

c. 61-64

 

2 Timotea

Paulusi

Roma

c. 65

 

Tite

Paulusi

Masedonia (?)

c. 61-64

 

Filemoni

Paulusi

Roma

c. 60-61

 

Maheberu

Paulusi

Roma

c. 61

 

Jakobo

Jakobo (Munyanaa Jesu)

Jerusalema

b. 62

 

1 Pitrosi

Pitrosi

Babilona

c. 62-64

 

2 Pitrosi

Pitrosi

Babilona (?)

c. 64

 

1 Joani

Muapositola Joani

Efese, kamba bukaufi

c. 98

 

2 Joani

Muapositola Joani

Efese, kamba bukaufi

c. 98

 

3 Joani

Muapositola Joani

Efese, kamba bukaufi

c. 98

 

Juda

Juda (Munyanaa Jesu)

Palestine (?)

c. 65

 

Sinulo

Muapositola Joani

Patmosi

c. 96

 

[Mabizo a bañoli ba libuka zeñwi ni libaka kone liñolezwi halizibahali. Buñata bwa linako zebulezwi haki zona luli, sisupo sa a. siyemela “hasamulaho,” sisupo sa b. siyemela “nako yeo isika fita kale,” mi sa c. siyemela “ibato ba.”]