Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

PUZO 19

Ki Litaba Mañi Zefumaneha Mwa Libuka za Mwa Bibele?

MAÑOLO A SIHEBERU (“TESTAMENTE YAKALE”)

LIBUKA ZA BIBELE ZAPILI ZEKETALIZOHO:

Genese, Exoda, Livitike, Numere, Deuteronoma

Kuzwa nako ya pupo kuisa nako yesikala kubateñi sicaba sa Isilaele sa kwaikale

LIBUKA ZETALUSA LITABA ZENEEZAHEZI KWAMULAHO (LIBUKA ZE 12):

Joshua, Baatuli, Ruti

Maisilaele habakena mwa Naha ya Sepiso ni zeneezehaezi hasamulaho

1 ni 2 Samuele, 1 ni 2 Malena, 1 ni 2 Makolonika

Zeneezahezi kwa sicaba sa Isilaele kuisa nako ya kusinyiwa kwa Jerusalema

Ezira, Nehemia, Estere

Zeneezahezi kwa Majuda hamulaho wa buhapiwa bwa kwa Babilona

LIBUKA ZA LITOKO (LIBUKA ZEKETALIZOHO):

Jobo, Lisamu, Liproverbia, Muekelesia, Pina ya Salumoni

Libuka mokufuneha manzwi abutali ni lipina

LIBUKA ZA BUPOLOFITA (LIBUKA ZE 17):

Isaya, Jeremia, Malilo, Ezekiele, Daniele, Hosea, Joele, Amosi, Obadia, Jonasi, Mika, Nahumi, Habakuki, Zefania, Hagai, Zakaria, Malaki

Litaba za bupolofita kamba zenebulezwi cimo ka za batu ba Mulimu

MAÑOLO A SIGERIKE A SIKRESTE (“TESTAMENTE YENCA”)

LIBUKA ZA EVANGELI ZEENE:

Mateu, Mareka, Luka, Joani

Litaba za bupilo bwa Jesu ni bukombwa bwahae

LIKEZO ZA BAAPOSITOLA (BUKA ILIÑWI):

Litaba za mone ikaliselize puteho ya Sikreste ni musebezi wa bulumiwa

MAÑOLO (LIBUKA ZE 21):

Maroma, 1 ni 2 Makorinte, Magalata, Maefese, Mafilipi, Makolose, 1 ni 2 Matesalonika

Mañolo anaañolezwi liputeho za Sikreste

1 ni 2 Timotea, Tite, Filemoni

Mañolo anaañolezwi Bakreste babañwi

Maheberu, Jakobo, 1 ni 2 Pitrosi, 1, 2, ni 3 Joani, Juda

Mañolo amañwi anaañolezwi Bakreste

SINULO (BUKA ILIÑWI):

Lipono za bupolofita zanaaboni muapositola Joani ka kutatamana