Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

B14-B

Masheleñi ni Buima Bwa Lika

Masheleñi ni Buima Bwa Lika Mwa Mañolo A Siheberu

Gera (1⁄20 ya shekele)

ligilamu ze 0.57

ligera ze 10 = beka iliñwi

Beka

ligilamu ze 5.7

Libeka zepeli = shekele iliñwi

Pimi

ligilamu ze 7.8

Pimi iliñwi = 2⁄3 ya shekele

Buima bwa shekele

Shekele

ligilamu ze 11.4

Lishekele ze 50 = maina iliñwi

Maina

ligilamu ze 570

Limaina ze 60 = talenta iliñwi

Talenta

likilogilamu ze 34.2

Dariki (sheleñi ya Maperesia ya gauda)

Ligilamu ze 8.4

Ezira 8:27

Masheleñi ni Buima Bwa Lika Mwa Mañolo A Sigerike A Sikreste

Lepta (Sheleñi ya Majuda ya kopa, kamba ya kopa yezwakilwe)

1⁄2 ya kwadilani

Luka 21:2

Likwadilani (Masheleñi a Maroma a kopa kamba a kopa yezwakilwe)

Malepta amabeli

Mateu 5:26

Sarioni (Sheleñi ya Maroma ni yeneituisiswa mwa provinsi, ya kopa kamba ya kopa yezwakilwe)

Likwadilani zeene

Mateu 10:29

Dinari (Sheleñi ya Maroma ya silivera)

Likwadilani ze 64

ligilamu ze 3.85

Mateu 20:10

= Lituwelo za Lizazi Lililiñwi (lihora ze 12)

Drakima (Sheleñi ya Magerike ya silivera)

ligilamu ze 3.4

Luke 15:8

= Lituwelo za Lizazi Lililiñwi (lihora ze 12)

Didrakima (Sheleñi ya Magerike ya silivera)

lidrakima zepeli

ligilamu ze 6.8

Mateu 17:24

= Lituwelo za Mazazi Amabeli

Tetradrakima ya kwa Antioke

Tetradrakima ya kwa Tire (Shekele ya silivera ya kwa Tire)

Tetradrakima (Sheleñi ya Magerike ya silivera; hape ibizwa sheleñi ya silivera)

lidrakima

ligilamu ze 13.6

Mateu 17:27

= Lituwelo za Mazazi Amane

Maina

lidrakima ze 100

ligilamu ze 340

Luka 19:13

= lituwelo za mazazi abato ba 100

Talenta

limaina ze 60

likilogilamu ze 20.4

Mateu 18:24

Sinulo 16:21

= lituwelo za lilimo zebato ba 20

Pondo (ya Maroma)

ligilamu ze 327

Joani 12:3

“Pondo iliñwi ya mafula a sende, nardi tota”