Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

PUZO 12

Ki Sepo Mañi Yelunani Yona ka za Babashwile?

“Musike mwakomoka taba ye, kakuli nako yataha muta batu kaufela babali mwa mabita a kupulo bakautwa linzwi lahae ni kuzwa mwateñi.”

Joani 5:28, 29

“Kukaba ni zuho ya babalukile ni babasika luka.”

Likezo 24:15

“Nabona babashwile, babatuna ni babanyinyani, inze bayemi fapilaa lubona, mi miputo neiapuzwi. Kono kwaapulwa muputo omuñwi; ki muputo wa bupilo. Babashwile nebaatuzwi kulikana ni zeñozwi mwa miputo ka kuya ka likezo zabona. Mi liwate lakutisa bafu baba ku lona, ni lifu ni Libita zakutisa bafu baba ku zona, mi baatulwa yomuñwi ni yomuñwi ka kuya ka likezo zahae.”

Sinulo 20:12, 13