Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

PUZO 15

Mukona Kuba Cwañi ni Tabo?

“Ki hande kuca muloho inze kunani lilato kufita kuca nama ya poho yenunisizwe inze kunani sitoyo.”

Liproverbia 15:17

“Na Jehova, ki na Mulimu wahao, Yakuluta kuli ufumane tuso, Yakuzamaisa mwa nzila yeuswanela kuzamaya ku yona.”

Isaya 48:17

“Tabo ki ya babalemuha kuli batokwa za Mulimu, kakuli Mubuso wa mahalimu ki wabona.”

Mateu 5:3

“Ulukela kulata wahenu mouitatela.”

Mateu 22:39

“Momubatela kuli batu bamiezeze, mubaeze cwalo ni mina.”

Luka 6:31

‘Babatabile ki babautwa linzwi la Mulimu ni kulimamela!’

Luka 11:28

“Mutu nihakaba ni zeñata, zaluwile halikoni kumufa bupilo.”

Luka 12:15

“Hakulicwalo, halunani lico ni liapalo, lukakolwa ka lika zeo.”

1 Timotea 6:8

“Kunani tabo yetuna mwa kufana yefita ye mwa kufiwa.”

Likezo 20:35