Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

A7-A

Likezahalo Zetuna Mwa Bupilo Bwa Jesu fa Lifasi—Jesu Asika Kalisa Kale Bukombwa Bwahae

Ka Molitatamanela Litaba Zeñozwi Mwa Libuka Zeene za Evangeli

Litaba zefumaneha fa lichati zelatelela lifumaneha hape fa limapa zebonisa misipili yanaazamayanga Jesu hanaakutaza. Tusupo totufumaneha fa limapa zeo hatuyemeli linzila luli kono tubonisa feela libaka kone kuyiwa. Taku ya “c.” italusa “circa,” kamba “ibato ba ka.”

Jesu Asika Kalisa Kale Bukombwa Bwahae

NAKO

SIBAKA

KEZAHALO

MATEU

MAREKA

LUKA

JOANI

3 B.C.E.

Jerusalema, tempele

Lingeloi Gabriele ubulelela Zakaria za kupepwa kwa Joani Mukolobezi

   

1:5-25

 

c. 2 B.C.E.

Nazareta; Judea

Lingeloi Gabriele ubulelela Maria za kupepwa kwa Jesu; Maria upotela Elizabeta mwanahabo yena

   

1:26-56

 

2 B.C.E.

Naha ya malundu ya Judea

Joani Mukolobezi wapepiwa ni kufiwa libizo; Zakaria wapolofita; Joani ukaba mwa lihalaupa

   

1:57-80

 

2 B.C.E., c. Oct. 1

Betelehema

Jesu wapepwa; “Linzwi naabile nama”

1:1-25

 

2:1-7

1:1-5, 9-14

Bukaufi ni Betelehema; Betelehema

Lingeloi lizibahaza taba yende kwa balisana; mangeloi alumbeka Mulimu; balisana bapotela mbututu

   

2:8-20

 

Betelehema; Jerusalema

Jesu uiswa kwa mupato (lizazi labu 8); ufiwa mwa tempele ki bashemi bahae (hamulaho wa lizazi labu 40)

   

2:21-38

 

1 B.C.E. kamba 1 C.E.

Jerusalema; Betelehema; Egepita; Nazareta

Babanuha ka linaleli bapota; lubasi lubalehela kwa Egepita; Heroda ubulaya bashimani; lubasi lukuta kuzwa kwa Egepita mi luyaha mwa Nazareta

2:1-23

 

2:39, 40

 

12 C.E., Paseka

Jerusalema

Jesu wa lilimo ze 12 u kwa tempele inze abuza baluti lipuzo

   

2:41-50

 
 

Nazareta

Ukutela kwa Nazareta; uzwelapili kuutwa bashemi bahae; uituta bubeti; Maria uba ni bana babañwi babane babashimani, ni babasizana (Mat 13:55, 56; Mrk 6:3)

   

2:51, 52

 

29, mwahalaa maliha ni mbumbi

Lihalaupa, Nuka ya Jordani

Joani Mukolobezi ukalisa bukombwa bwahae

3:1-12

1:1-8

3:1-18

1:6-8, 15-28