Mu ye kwa litaba za mwahali

Litaba Zesazo Beiwa fa Likepe Lapili

 

Kana Kuambolisana Mwahalaa Linaha Kukatahisa Kozo?

Mwendi mukakomoka kuziba zeibulela Bibele ka za taba yeo.

 

Nikona Kufumana Cwañi Tabo Mwa Bupilo?

Tukiso yaluna ya kuituta Bibele musatokwi kulifa sesiñwi yakona kumitusa.

 

Zekona Kutusa Babashwezwi

Litaba ze, libonisa butata bobuñwi bomukona kukopana ni bona hamushwelwa ki mulatiwa wamina ni zekona ku mitusa kutiyela muinelo wo.

 

Bibele Ikona Kumitusa Cwañi?

Mulemuhe moikona kumituseza ka kulika tukiso yaluna ya kuituta Bibele musatokwi kulifa sesiñwi.

 

Tukiso Yaluna ya Kuituta Bibele Yesalifelwi Ieziwanga Cwañi?

Mufumane likalabo kwa lipuzo zebuziwanga hañata.

 

Ki Mañi Yakapilisa Lifasi?

Mulemuhe zekacinca ni moika tela cinceho yeo.

 

Bakreste Baikenya Mwa Ndwa

Bibele ibulelañi fa taba yeo?

 

Muisileleze Kwa Litaba za Buhata

Liakalezo za mwa Bibele ze zakona kumitusa.

 

Zekona Kumitusa Kusaikalelwa Hahulu ka Nako ya Ziyezi

Muzibe zekona kumitusa kusaikalelwa hahulu.

Kana Batu Basweli Batotobela Mwa Bumaswe Bwabona?

Kana Bibele neipolofitile kale kuli batu nebakaba cwalo?

 

Mwa Lifasi Kucisa Hahulu

Bibele ibulelañi fa taba yeo?