Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

TAWALA YA MULIBELELI No. 2 2018 | Ki Lika Mañi Zekaezahala Kwapili?

KI LIKA MAÑI ZEKAEZAHALA KWAPILI?

Kana mukile mwaipuza kuli ki lika mañi zekaezahala ku mina ni lubasi lwamina kwapili? Bibele ibulela kuli:

“Babalukile bakaluwa lifasi, mi bakapila ku lona kuya kuile.”—Samu 37:29.

Magazini ye ya Tawala ya Mulibeleli ika mitusa kuutwisisa lika zende zeo Mulimu alelezi kuezeza batu fa lifasi ni zemuswanela kueza kuli muto ikola lika zende zeo.

 

Kuziba Zekaezahala Kwapili

Ka nako yetelele, batu bazwezipili kukabangisa zekaezahala kwapili​—nihaike kuli halisika talelezwa ka mone banahanela.

Bupolofita Bobutalelelizwe

Bupolofita bwa mwa Bibele butalelelizwe ka kunepahala luli.

Siswaniso Sesicakuzwi Sesibonisa Kunepahala Kwa Bupolofita

Siswaniso sesicakuzwi sa kale mwa Rome sibonisa kunepahala kwa bupolofita bwa Bibele.

Lisepiso Zekatalelezwa

Bupolofita bobuñata bwa mwa Bibele sebutalelelizwe kale, kono bobuñwi bona bukatalelezwa kwapili.

Mwakona Kupila Kuya Kuile fa Lifasi

Bibele ilubulelela mulelo wa Mulimu kwa batu.

Mwakona Kuiketela Kutopila Bupilo Bobunde Kwapili Kamba Kutokwa!

Batu babañwi balumela kuli bupilo bwabona buzamaiswa ki nto yeñwi isiñi liketo zebaeza. Kono kana taba yeo ki ya niti?

“Babaishuwa Bakaluwa Lifasi”

Bibele ibulela ka za nako yeo katulo yesika luka ni bumaswe halisana kuba teñi.