Mu ye kwa litaba za mwahali

Musebezi wa Lipaki za Jehova Ulifelwa Cwañi?

Musebezi wa Lipaki za Jehova Ulifelwa Cwañi?

 Musebezi waluna wa mwa lifasi kaufela sihulu ulifelwa ka linubu za kuitatela zebafanga Lipaki za Jehova. a Kwa libaka zaluna za mikopano kunani tumbokisi twa linubu, mi hape kunani linzila zeñwi za kufa ka zona linubu zebonisizwe fa webusaiti yaluna fa likepe la Linubu. Fa likepe leo, kubonisizwe linzila zeshutana-shutana za mwakufela nubu yetusa mwa musebezi wa mwa lifasi kaufela kamba yetusa kukwahela lisinyehelo za mwa sibaka sapila ku sona mutu, kamba zetusa mwa miinelo yemibeli yeo kaufela.

 Lipaki za Jehova habatokwiwangi kulifa zabulishumi kamba kufa linubu zetomelezwi cimo. (2 Makorinte 9:7) Haluezangi likoleko kamba kulifisa batu babataha kwa mikopano yaluna, mi likombwa babatusanga mwa litaba zecwale ka kuzamaisa tukiso ya kolobezo, maswabi, sinawenga, kamba misebezi yemiñwi ya bulapeli bwaluna habalifisangi masheleñi. Halufumanangi masheleñi ka kulekisa lika zeñwi, kueza lipapali zefumanisa masheleñi, kueza mikiti ya bulapeli, likwinano, kamba lika zeñwi zeswana ni zeo, mi halukupangi batu kuli bafe linubu. Haluzibahazangi batu babafile linubu kamba kutaluseza babañwi ka za teñi. (Mateu 6:2-4) Fa mawebusaiti aluna ni mwa lihatiso zaluna hakubangi ni litaba zelelezwi kufundota lika, mi halulifiwangi masheleñi kuli luzibahaze lipisinisi za batu babañwi.

 Mwa liputeho kaufela za Lipaki za Jehova, kulukiswanga piho ya ka kweli yebonisa moaitusiselizwe masheleñi, mi batu kaufela balukuluhile kufumaneha kwa mikopano yeo. Litaba zeama masheleñi a puteho ni puteho zatatubiwanga kamita ilikuli kubonwe teñi kuli linubu liitusiswa hande.—2 Makorinte 8:20, 21.

Momukona Kufela Linubu

 •   Tumbokisi twa linubu: Mwakona kufa nubu ka kubeya masheleñi kamba cheke mwa tumbokisi twa linubu totufumaneha kwa Mandu A Mubuso, Libaka za Mikopano, kamba totufumaneha kwa libaka zeñwi kokuezezwanga mikopano yaluna.

 •   Kufa linubu ka kuitusisa Intaneti: Mwa linaha zeñata, mwakona kuitusisa likepe la “Mufe Nubu Kwa Lipaki za Jehova” kuli mufe nubu ka kuitusisa credit card, debit card, akaunti ya kwa panga, kamba ka kuitusisa linzila zeñwi. b Lipaki za Jehova babañwi baikatulezi ‘kubeya sesiñwi kwatuko’ kweli ni kweli ka kulukisa kuli bafange linubu ka kuitusisa yeñwi ya linzila zebonisizwe kwatasi.—1 Makorinte 16:2.

 •   Linubu zemulela kufa kwapili: Linubu zeñwi litokwa kuli mulelele cimo kamba kukupa kelezo ku ba mulao. Linubu zecwalo likona kumitusa kuli musike mwalifa mitelo ya masheleñi amañata. Batu babañata bafumani kuli kwatusa kuziba hande litaba zeamiwa habalela kufa linubu kwapili ka nako yebasa pila kamba hase bashwile. Haiba mubata kufa linubu ka kuitusisa linzila zelatelela, muzibise ofisi ya mutai wa Lipaki za Jehova wa mwa naha yahabo mina kuli muzibe litaba zeñata:

  •   kufa nubu ka kuituisisa akaunti ya kwa panga

  •   kufa nubu ka kuitusisa insurance ni masheleñi a penshini

  •   miyaho ni mubu

  •   ma-stock, ma-bond

  •   ma-wills ni ma-trusts

 Kuli muzibe litaba zeñata ka za linzila za mwakufela linubu mwa sibaka semupila ku sona, mubone likepe la “Mufe Nubu Kwa Lipaki za Jehova.”

a Batu babañwi babasi Lipaki za Jehova ni bona bafanga linubu zetusa mwa musebezi waluna wa mwa lifasi kaufela.

b Kuli muzibe litaba zeñata, mubone vidio ya Liakalezo za Mwakufela Linubu ka Kuitusisa Intaneti.