Lisamu 91:1-16

  • Kusilelezwa mwa sibaka sesiipatile sa Mulimu

    • Kulamulelwa ku muswasi wa linyunywani (3)

    • Kusabela mwatasaa mafufa a Mulimu (4)

    • Kuba mwa buiketo niha kuwa babaeza likiti (7)

    • Mangeloi alaelwa kufa silelezo (11)

91  Mutu kaufela yapila mwa sibaka sesiipatile sa Yapahami ka Kufitisisa+Ukakundama mwa muluti wa Yamaata Kaufela.+   Nikali ku Jehova: “Ki wena masabelo aka ni musilelezi waka,+Mulimu waka yenisepile.”+   Kakuli uka kulamulela kwa katwa ka muswasi wa linyunywani,Kwa butuku bobuyambukela, bobufeza batu.   Uka kukwahela* ka mafufa ahae,Mi wena ukasabela mwatasaa mafufa ahae.+ Busepahali bwahae+ ikaba tebe yetuna+ ni limota lelisileleza.*   Hauna kusaba zesabisa ka nako ya busihu,+Kamba lisho lelifufa ka nako ya musihali,+   Kamba butuku bobuyambukela bobubulaya, bobunanalela mwa lififi,Kamba sinyeho yetaha fahalaa musihali.   Batu babaeza 1,000 bakawa kwatuko ni wenaMi babaeza 10,000 bakawa kwa lizoho lahao la ­bulyo,Kono zemaswe zeo halina kusutelela ku wena.+   Uka libona feela ka meeto ahaoHaunze uiponela koto* yebafiwa babamaswe.   Kakuli uize: “Jehova ki yena masabelo aka,” Uiketezi Yapahami ka Kufitisisa kuli ibe makundamo* ahao;+ 10  Hakuna kozi yeka kuwela,+Mi hakuna ziyezi yekasutelela kwa tende yahao. 11  Kakuli ukalaela mangeloi ahae+ ka zahao,Kuli akusileleze mwa linzila zahao kaufela.+ 12  Aka kuakwela mwa mazoho aona,+Kuli lihutu lahao lisike lakubwa ki licwe.+ 13  Ukahata tau ya mwana ni mbumbe;Ukahatikela tau ya bulizi-lizi mwa mulala ni noha yetuna.+ 14  Mulimu uize: “Bakeñisa kuli wanilata, nika mulamulela.+ Nika musileleza kabakala kuli waziba* libizo laka.+ 15  Uka nibiza, mi nika mualaba.+ Nikaba ni yena ka nako ya ziyezi.+ Nika mulamulela ni kumupahamisa. 16  Nika mufa bupilo bobutelele,+Mi nika mubonisa likezo zaka za kupilisa.”*+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Ukatibela zekutahela.”
Kamba “lukwakwa lolusileleza.”
Linzwi ka linzwi, “kukutisezwa misuha.”
Kamba mwendi, “mapilelo; masabelo.”
Kamba “ulu­mela.”
Kamba “nika mubonisa kupilisa kwaka.”