Lisamu 68:1-35

 • ‘Lila za Mulimu lihasanywe’

  • “Ndatahe lindiala” (5)

  • Mulimu ufa baba mwa buinosi ndu (6)

  • Basali bashaela taba yende (11)

  • Limpo zeli batu (18)

  • ‘Jehova ululwalela mulwalo waluna zazi ni zazi’ (19)

Ku muzamaisi wa lipina. Samu ya Davida. Samu. Pina. 68  Mulimu ayeme, lila zahae lihasanywe,Mi baba mutoile babalehe fapilaa hae.+   Ubaleleke, sina musi moufukisezwanga ki moya;Sina bulota mobushengunukelanga fapilaa mulilo,Babamaswe ni bona bayunde cwalo fapilaa Mu­limu.+   Kono babalukile batabe;+Batabe hahulu fapilaa Mulimu;Banyakalale.   Muopelele Mulimu; muopelele libizo lahae milumbeko.+ Muopelele Yena yafita mwa lihalaupa. Libizo lahae ki Jah!*+ Mutabe fapilaa hae!   Ndatahe lindiala ni musilelezi* wa limbelwa+Ki Mulimu yainzi mwa sibaka sahae sesikenile.+   Mulimu ufa babainzi banosi ndu mwa kupila;+Ulukulula mapantiti ni kubapilisa mwa buiketo.+ Kono ba muñañatoho* ­bakapila mwa naha ­yeo­mile.+   Wena Mulimu, hane uetelezi* sicaba sahao,+Hane uzamaile mwa lihalaupa, (Selah)   Lifasi nelizikinyehile;+Lihalimu nelinelisize pula kabakala Mulimu;Sinai yo naazikinyehile kabakala Mulimu, yena Mulimu wa Isilaele.+   Neunelisize pula yeñata, wena Mulimu;Neutiisize sicaba* sahao sene sikatezi. 10  Nebapilile mwa mafulo ahao a litende;+Ka bunde bwahao, neufile mubotana zanaatokwa, wena Mulimu. 11  Jehova ufa taelo;Basali babashaela taba yende ki mpi yetuna.+ 12  Malena ba limpi babaleha,+ babaleha! Musali yasiyala kwa ndu uabelwa kuzehapilwe.+ 13  Nihaike kuli mina baana nemulobala mwahalaa mililo ya mwa mafulo,*Kukaba ni mafufa a liiba aapesizwe silivera,A mitibelo ya gauda yekenile.* 14  Yamaata Kaufela hanaahasanyize malena ba naha,+Litwa lanela mwa Zalu­moni.* 15  Lilundu la Bashani+ ki lilundu la Mulimu;*Lilundu la Bashani ki lilundu la lingo zeumbukile. 16  Mina malundu a lingo zeumbukile, mutalimelañi ka muna,Lilundu laketile* kuina ku lona Mulimu?+ Kaniti, Jehova ukaina ku lona kuya kuile.+ 17  Likoloi za ndwa za Mulimu lieza likiti-kiti zeñata-­ñata.+ Jehova uzwile kwa Sinai kutaha mwa sibaka sesikenile.+ 18  Neukambamezi kwaha­limu;+Neuisize bahapiwa;Neungile limpo zeli batu,+Nihaiba ba muñañatoho,+ kuli uine mwahalaa bona, wena Jah Mulimu. 19  Jehova alumbekwe, yena yalulwalela mulwalo waluna zazi ni zazi,+Yena Mulimu wa niti yalupilisa. (Selah) 20  Ku luna Mulimu wa niti ki Mulimu yapilisa;+Mi Jehova, yena Mulena Yapahami ka Kufitisisa, ki yena yalulamulela kwa lifu.+ 21  Kaniti, Mulimu ukatuba litoho za lila zahae,Ukatuba katendele ka mutu kaufela yazwelapili* mwa bufosi bwahae.+ 22  Jehova uize: “Nika bakutisa kuzwa kwa Bashani;+Nika bakutisa kuzwa kwa buliba bwa liwate, 23  Kuli lihutu lahao limbwambwame mwa mali+Mi malimi a linja zahao alwaze mali a lila.” 24  Baiponela silundwamanji sa batu bahao babazamaya hamoho, wena Mulimu,Silundwamanji sa batu ba Mulimu waka, yena Mulenaaka, sesikena mwa sibaka sesikenile.+ 25  Baopeli bazamaya kwapili, balizi ba zelizwa za mihala bazamaya mwamulaho wabona;+Fahalaa bona kuzamaya likalibe zeliza tulupa­nyana.+ 26  Mulumbeke Mulimu mwahalaa buñata bobuko­pani;*Mulumbeke Jehova, mina babazwa ku Musimululi wa Isilaele.+ 27  Benjamine,+ yena ñomba, usweli wabakoma,Ni manduna ba Juda ni sicaba sabona sesililata,Manduna ba Zabuloni, manduna ba Nafetali. 28  Mulimu wahao ulaezi kuli wena ukatiya. Hakubonise maata ahao, wena Mulimu, wena yalutusize.+ 29  Kabakala tempele yahao mwa Jerusalema,+Malena baka kutiseza ­limpo.+ 30  Ukalimele libatana ze mwa mataka,Mutapi wa lipoho+ ni manamani azona,Kufitela macaba akubama haatisa lishekele za silivera. Kono yena uhasanya macaba aatabela lindwa. 31  Lika zepangilwe fa kopa yezwakilwe likatiswa kuzwa* kwa Egepita;+Kushi ukapakisa kufa Mulimu limpo. 32  Mina mibuso ya lifasi, muopelele Mulimu,+Muopelele Jehova milumbeko, (Selah) 33  Muopelele yena yazamaya mwa mahalimu a kwakale koo.+ Hamubone! Upalakata ka linzwi lahae, ka linzwi lahae lelimaata. 34  Mulumbe Mulimu kakuli unani maata.+ Bulena bwahae bufahalimwaa Isilaele,Mi maata ahae ainzi mwa mbyumbyulu.* 35  Mulimu wasabisa mwa sibaka sahae* sesikenile, sesikutekeha.+ Ki yena Mulimu wa Isilaele,Yena yatiisa sicaba sahae ni kusifa maata.+ Kulumbekwe Mulimu.

Litaluso ze kwatasi

“Jah” ki kupumela libizo la Jehova.
Linzwi ka linzwi, “muatuli.”
Kamba “baipanguli.”
Linzwi ka linzwi, “hane uitangetile kwapilaa.”
Linzwi ka linzwi, “saanda.”
Kamba mwendi, “mwa milaka ya lingu.”
Kamba “ya mubala wa butala bobukopani ni ñandatalukeke.”
Kamba “Nekuswana inge kuli mwa Zalumoni nekunelile litwa.”
Kamba “lilundu lelikateleha.”
Kamba “lalakaza.”
Kamba “yazamaya-zamaya.”
Linzwi ka linzwi, “fa mikopano.”
Kamba mwendi, “Lindumeleti likazwa.”
Linzwi ka linzwi, “malu.”
Linzwi ka linzwi, ­“sahao.”