Lisamu 107:1-43

 • Muitumele ku Mulimu kabakala misebezi yahae yekomokisa

  • Abaetelela mwa nzila yelukile (7)

  • Ukolwisize babashwile linyolwa ni kufepa babalapile (9)

  • Abazwisa mwa lififi (14)

  • Naalumile linzwi lahae ni kubafolisa (20)

  • Usileleza babotana kwa buhateleli (41)

(Lisamu 107-150) 107  Muitumele ku Jehova, kakuli ki yo­ munde;+Lilato lahae lelisa feli liina kuya kuile.+   Babaliuluzwi ki Jehova babulele cwalo,Bona banaaliuluzi mwa lizoho* la sila,+   Banaakubukanyize kuzwa mwa linaha,+Kuzwa kwa upa ni kwa wiko,*Kuzwa kwa mutulo ni kwa mboela.+   Nebayambaezi mwa naha yesina batu, mwa lihalaupa;Nebasika fumana nzila yeya kwa muleneñi one bakapila ku ona.   Nebashwile tala ni linyolwa;Nebafokozi kabakala mukatalo.   Baswalelela kuhuweleza ku Jehova hane baziyelehile;+Abalukulula mwa butata bwabona.+   Abazamaisa mwa nzila yelukile+Kuli baye kwa muleneñi one bakapila ku ona.+   Batu baitumele ku Jehova+ kabakala lilato lahae lelisa feliNi kabakala misebezi yahae yekomokisa yaezelize bana ba batu.+   Kakuli ukolwisize babashwile linyolwaNi kufepa babalapile, ka lika zende.+ 10  Babañwi nebapila mwa lififi lelituna hahulu,Mapantiti babanyandile, babatamilwe ka sipi. 11  Kakuli nebafetuhezi linzwi la Mulimu;Nebashwauzi kelezo ya Yapahami ka Kufitisisa.+ 12  Kihaa kokobeza lipilu zabona ka manyando;+Basitatala, mi nekusina wa kubatusa. 13  Bahuweleza ku Jehova kuli abatuse hane baziyelehile;Abalukulula mwa butata bwabona. 14  Abazwisa mwa lififi lelituna hahulu,Mi apumaka mawenge abona.+ 15  Batu baitumele ku Jehova kabakala lilato lahae lelisa feli+Ni kabakala misebezi yahae yekomokisa yaezelize bana ba batu. 16  Kakuli ulobakile likwalo za kopaNi kupumaka lipakiso za sipi.+ 17  Nebaezize ka bukuba mi nebanyandile+Kabakala lifoso zabona ni milatu yabona.+ 18  Bafelelwa ki takazo ya kuca lico kaufela;Basutelela bukaufi ni minyako ya lifu. 19  Nebahuwelezanga ku Jehova kuli abatuse hane baziyelehile;Naabalukululanga mwa butata bwabona. 20  Naalumanga linzwi lahae ni kubafolisa+Ni kubalamulela mwa mikoti mone bakwalezwi. 21  Batu baitumele ku Jehova kabakala lilato lahae lelisa feliNi kabakala misebezi yahae yekomokisa yaezelize bana ba batu. 22  Bamufe matabelo a buitumelo+Ni kuzibahaza misebezi yahae ka muhuwo wa tabo. 23  Babazamaya ka lisepe mwa liwate,Babaeza lipisinisi zabona fa mezi amañata-ñata,+ 24  Baiponezi misebezi ya JehovaNi misebezi yahae yekomokisa ye mwa buliba;+ 25  Liñungwa molizuhela ka linzwi lahae,+Kunanula mandinda a liwate. 26  Baya mwahalimu;Bandumbwikela mwa buliba. Bundume bwabona bwafela kabakala ziyezi yetaha. 27  Batengatenga ni kutantalika inge mutu yakozwi,Mi bucaziba bwabona kaufela habutusi sesiñwi.+ 28  Cwale bahuweleza ku Jehova habaziyelehile,+Mi ubalukulula mwa butata bwabona. 29  Uombalisa liñungwa;Mandinda a liwate akuza.+ 30  Bataba, zeo halikuza,Mi ubaisa kwa likamba lene baya ku lona. 31  Batu baitumele ku Jehova kabakala lilato lahae lelisa feliNi kabakala misebezi yahae yekomokisa yaezelize bana ba batu.+ 32  Bamububeke mwa puteho ya sicaba,+Mi bamulumbeke mwa mukopano* wa baana-bahulu. 33  Ufetula linuka kuba lihalaupaNi maweluwelu a mezi kuba naha yeomile,+ 34  Ufetula naha yebeya hahulu kuba naha ya si­kela,+Kabakala bumaswe bwa babayahile ku yona. 35  Ufetula lihalaupa kuba sibaka sa mezi sa mataka,Ni naha yeomile kuba maweluwelu a mezi.+ 36  Uyahisize mwateñi batu babalapile,+Kuli batome muleneñi obaka pila ku ona.+ 37  Bacala masimu a lico ni a veine+Ili masimu abeya hahulu.+ 38  Wabafuyaula mi baata hahulu;Haatuheleli likomu zabona kufukuzeha.+ 39  Kono hape bafukuzeha mi bashubulwaKabakala kuhatelelwa, ziyezi, ni maswabi. 40  Utahisa kuli babakutekeha bashubulweMi ubayambaelisa mwa lihalaupa mokusina ­nzila.+ 41  Kono usileleza babotana kwa buhateleli+Mi uatisa mabasi abona sina mutapi. 42  Babanani niti baiponela taba yeo mi bataba;+Kono batu kaufela babasika luka bamuma milomo yabona.+ 43  Mutu kaufela yabutali ukamamela litaba ze+Mi ukanahanisisa likezo za Jehova za lilato lelisa feli.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “maata.”
Kamba “Kuzwa kwa mapazulelo ni kwa malikelelo.”
Linzwi ka linzwi, “sipula.”