Lisamu 45:1-17

  • Linyalo la mulena yatozizwe

    • Manzwi akateleha (2)

    • “Mulimu ki lubona lwahao kamita” (6)

    • Mulena unyolelwa bunde bwa munyaliwa (11)

    • Bana babashimani bakaba manduna mwa lifasi kaufela (16)

Ku muzamaisi wa lipina; ka mulumo wa “Mayangayanga.” Samu ya bana ba Kora.+ Masikili.* Pina ya lilato. 45  Pilu yaka inyangumunwa ki taba yetabisa. Nili: “Pina yaka ibulela* za mulena.”+ Haike lulimi lwaka lube siñoliso+ sa mukopisi* wa sikwala.+   U yomunde kufita bana ba batu kaufela babashimani. Mwa mulomo wahao kuzwa manzwi akateleha.+ Ki lona libaka Mulimu hakufuyozi kuya kuile.+   Uitame mukwale+ wahao fa noka, wena yamaata,+Ka kukutekeha kwahao ni kutompeha kwahao.+   Mi ka kutompeha kwahao, uzwelepili kufitela ­utula;+Upahame pizi yahao bakeñisa niti ni buikokobezo ni kuluka,+ Mi lizoho lahao la bulyo likapeta* misebezi yesabisa.   Masho ahao ashengile, awisa macaba fapilaa hao;+Ataba lila za mulena kwa lipilu.+   Mulimu ki lubona lwahao kamita ni kuya kuile;+Mulamu wa bulena wa mubuso wahao ki mulamu wa kuluka.*+   Neulatile kuluka,+ mi neutoile bumaswe.+ Ki lona libaka Mulimu, yena Mulimu wahao, hanaa kutozize+ ka oli ni kukufa tabo yetuna+ kufita balikani bahao.   Liapalo zahao kaufela linunka mira ni aloe ni kasia;Kwa ndu ya bulena yekabisizwe ka manaka a litou, kuutwahala mulumo wa zelizwa za mihala osweli kukutabisa.   Bana ba malena babasizana ba mwahalaa basali bahao babakutekaha. Muoli uyemi kwa lizoho lahao la bulyo, inzaa kabile ka gauda ya kwa ­Ofiri.+ 10  Utwa, wena mwanaka wamusizana, teeleza mi usikeke zebe yahao;Ulibale sicaba sahenu ni ba ndu ya ndataho. 11  Mi mulena ukanyolelwa bunde bwahao,Kakuli ki mulenaa hao,Cwale umukubamele. 12  Mwana wamusizana wa kwa Tire ukataha ni mpo;Babafumile hahulu mwa sicaba bakabata kushemubiwa ki wena. 13  Mwa ndu ya bulena, mwanaa mulena wamusizana ubonahala hande hahulu;Liapalo zahae likabisizwe ka gauda. 14  Ukatiswa ku mulena inzaa apezi liapalo zende zeindilwe. Balikani bahae babalyanjo baba mulatelela, batiswa fapilaa hao. 15  Bakatiswa ka tabo ni nyakalalo;Bakakena mwa ndu ya bulena. 16  Bana bahao babashimani bakaanga sibaka sa bo kuku wahao. Uka baketa kuba manduna mwa lifasi kaufela.+ 17  Nikazibahaza libizo lahao mwa masika kaufela a kwapili.+ Ki lona libaka macaba aka kulumbeka kamita ni kuya kuile.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Misebezi yaka ki ya.”
Kamba “muñoli.”
Linzwi ka linzwi, “lika kuluta.”
Kamba “katulo yelukile.”