Lisamu 103:1-22

 • “Kashe nilumbeke Jehova”

  • Mulimu ubeya libi zaluna kwahule (12)

  • Mulimu ubonisa makeke sina ndate (13)

  • Mulimu wahupula kuli lu liluli (14)

  • Lubona lwa Jehova ni bulena bwahae (19)

  • Mangeloi alatelela linzwi la Mulimu (20)

Samu ya Davida. 103  Kashe nilumbeke ­Jehova;Zeinzi ku na kaufela lilumbeke libizo lahae lelikenile.   Kashe nilumbeke Jehova;Nikamuta nisike nalibala zaezize kaufela.+   Uswalela lifoso zahao kaufela+Mi ufolisa matuku ahao kaufela;+   Uliulula bupilo bwahao kuzwa mwa mukoti*+Mi ukuapesa mushukwe wa lilato lahae lelisa feli ni makeke.+   Ukukulisa ka lika zende+ mwa bupilo bwahao kaufela,Kuli bunca bwahao buuncafale inge bwa mbande.+   Jehova ueza ka kuluka+ ni ka katulo yelukileBabahatelezwi kaufela.+   Naazibahalize linzila zahae ku Mushe,+Naazibahalize likezo zahae kwa bana ba Isilaele.+   Jehova unani makeke ni mukekecima,*+Haakufi kuhalifa mi utezi lilato lelisa feli.*+   Haana kubatisisa milatu kamita,+Mi habuluki ndimbelela kuya kuile.+ 10  Haasika lueza ka kuya ka libi zaluna,+Mi haasika lukutiseza sesi luswanela kabakala lifoso zaluna.+ 11  Kakuli sina mahalimu mwapahamezi kufita lifasi,Lilato lahae lelisa feli ni lona ki lelituna cwalo ku baba musaba.+ 12  Sina mapazulelo haainzi kwahule ni malikelelo,Ubeile cwalo lifoso zaluna kwahule ni luna.+ 13  Sina ndate mwaboniseza makeke kwa bana bahae,Jehova ubonisize makeke ku baba musaba.+ 14  Kakuli waziba hande molubupezwi,+Inzaa hupula kuli lu liluli.+ 15  Haili mutu, mazazi ahae aswana sina a bucwañi;+Uhula sina palisa ya mwa naheñi.+ 16  Kono hakufuka moya, yashwa,Mane inge yene isiyo.* 17  Kono lilato la Jehova lelisa feli ki la kamita*Ku baba musaba,+Ni kuluka kwabonisa kwa bana ba bana babona,+ 18  Ku babamamela tumelelano yahae+Ni babalatelela litaelo zahae ka tokomelo. 19  Jehova utiisize lubona lwahae mwa mahalimu;+Mi bulena bwahae bubusa lika kamukana.+ 20  Mulumbeke Jehova, mina mangeloi ahae kaufela,+ anani maata amatuna,Mina babalatelela linzwi lahae,+ babamamela sabulela.* 21  Mulumbeke Jehova, mina limpi zahae kaufela,+Mina likombwa zahae zeeza tato yahae.+ 22  Mulumbeke Jehova, mina misebezi yaezize kaufela,Mwa libaka kaufela moabusa. Moyo waka kaufela ulumbeke Jehova.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “libita.”
Kamba “musa.”
Kamba “sishemo sesituna.”
Linzwi ka linzwi, “Mi sibaka sayona hasisa iziba.”
Kamba “kuzwa kokusina makalelo kuya kokusina mafelelezo.”
Linzwi ka linzwi, “babautwa mulumo wa linzwi lahae.”