Lisamu 44:1-26

  • Tapelo ya kukupa tuso

    • “Ki wena yanaa lupilisize” (7)

    • “Sina lingu zeyo bulaiwa” (22)

    • “Uyeme, ka kuba mutusi waluna!” (26)

Ku muzamaisi wa lipina. Samu ya bana ba Kora.+ Masikili.* 44  Wena Mulimu, luikutwezi ka mazebe aluna,Bo kuku waluna balukandekezi+Misebezi yene uezize mwa mazazi abona,Mwa mazazi a kwaikale.   Neulelekisize macaba ka lizoho lahao+Mi wabeya bo kuku waluna mwa naha yaona.+ Neutuzi macaba ni kualeleka mwateñi.+   Nebasika luwa naha ka mukwale wabona,+Mi nebasika tula ka lizoho labona.+ Kono nebatuzi ka lizoho lahao la bulyo ni ka maa­ta ahao+ ni ka liseli la pata yahao,Kakuli neu batabela.+   Wena Mulimu, ki wena Mulenaaka;+Ulaele kuli Jakobo atule ka kutala.   Lukalelekisa lila zaluna ka maata ahao;+Ka libizo lahao lukahatikela baba lufetuhela.+   Kakuli haniisepisi ka buta bwaka,Mi mukwale waka haukoni kunipilisa.+   Ki wena yanaa lupilisize kwa lila zaluna,+Yanaashubuzi baba lutoile.   Lukalumbeka Mulimu lizazi kaufela,Mi lukalumbeka libizo lahao kuya kuile. (Selah)   Kono cwale uluyumbile simulamu mi ulushubuzi,Mi utuhezi kuyanga ni limpi zaluna kwa ndwa. 10  Uzwelapili kutahisa kuli lusabe fapilaa sila sa­luna;+Baba lutoile baikungela zebalata kaufela. 11  Ulutuhelezi kuli luciwe sina lingu;Uluhasanyelize mwahalaa macaba.+ 12  Ulekisa batu bahao ka teko yenyinyani hahulu;+Hakuna seufumana ka kubalekisa.* 13  Ulueza nto yeshubulwa ki beluyahile ni bona,Nto yesheununwa ni kunyefulwa ki batu baba lupotolohile. 14  Ulufetula nto yenyefulwa* mwahalaa macaba,+Nto yebanyungela litoho macaba. 15  Lizazi kaufela niikutwa kushubulwa,Mi niapesizwe ki maswabi, 16  Kabakala linyefulo ni matapa abona,Bakeñisa sila saluna sesi lukutiseza misuha. 17  Zeo kaufela lilutahezi, kono halusika kulibala,Mi halusika loba tumelelano yahao.+ 18  Pilu yaluna haisika keluha;Mihato yaluna haifapuhi mwa nzila yahao. 19  Kono ulupyatezi mwa sibaka mokupila mawawa;Ulukwahezi ka lififi lelituna. 20  Haiba lulibezi libizo la Mulimu walunaKamba haiba luotolola mazoho aluna kulapela mulimu usili, 21  Kikuli Mulimu haana kulemuha taba yeo nji?Mulimu waziba likunutu za mwa pilu.+ 22  Kabakala hao, lusweli lwabulaiwa lizazi kau­fela;Luungiwa sina lingu zeyo bulaiwa.+ 23  Uzuhe. Ki kabakalañi hauzwelapili kulobala, wena Jehova?+ Zuha! Usike waluyumba simulamu kuya kuile.+ 24  Upatelañi pata yahao? Ulibalelañi liziyezi zaluna ni manyando aluna? 25  Kakuli luwiselizwe mwa liluli;Mibili yaluna ipyatezwi fafasi.+ 26  Uyeme, ka kuba mutusi waluna!+ Ululamulele* kabakala lilato lahao lelisa feli.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ka teko yeu balekisize ka yona.”
Linzwi ka linzwi, “lishitanguti.”
Linzwi ka linzwi, “Ululiulule.”