Lisamu 40:1-17

  • Kuitumela ku Mulimu yasina yakona kubapanyiwa ku yena

    • Misebezi ya Mulimu ki yemiñata hahulu, haikoni kutaluswa (5)

    • Matabelo haki ona nto ya butokwa hahulu ku Mulimu (6)

    • “Nitabela kueza tato yahao” (8)

Ku muzamaisi wa lipina. Samu ya Davida. 40  Nenisepile hahulu* Jehova,Mi naasikekezi zebe yahae* ku na mi autwa muhuwo waka wa kukupa tuso.+   Anizwisa mwa mukoti mokuutwahala mulumo wa kubuluma,Anizwisa mwa sileze. Mi atoma mahutu aka fa licwe;Atiisa mihato yaka.   Kihona abeya pina yenca mwa mulomo waka,+Yona ya kulumbeka Mulimu waluna. Babañata bakatalimela inze basabileMi bakasepa Jehova.   Tabo ki ya mutu yasepile Jehova,Yasaitingi ku babasa lati kuutwa kamba kwa mahata.   Zeuezize ki zeñata hahulu,Wena Jehova Mulimu waka,Yona misebezi yahao yekomokisa ni mihupulo yeunani ka zaluna.+Hakuna yakona kubapanyiwa ku wena;+Hane nikalika kutalusa ni kubulela zayona,Nenisike nakona kueza cwalo, kabakala buñata bwayona!+   Neusika lakaza* sitabelo ni nubu,+Kono ukwaluzi mazebe aka kuli autwe.+ Neusika kupa linubu za kucisa ni linubu za sibi.+   Kiha senili: “Bona, ki na yo nitile. Mwa muputo* kuñozwi zaka.+   Nitabela* kueza tato yahao, wena Mulimu waka,+Mi mulao wahao u mwa pilu yaka.+   Nishaela taba yende ya kuluka mwa puteho yetuna.+ Bona! Hanitibeli mulomo waka kubulela,+Sina hauziba, wena Jehova. 10  Hanikwaheleli kuluka kwahao mwa pilu yaka. Nizibahaza busepahali bwahao ni kupilisa kwahao. Hanipati lilato lahao lelisa feli ni niti yahao mwa puteho yetuna.”+ 11  Wena Jehova, usike wanitima makeke ahao. Haike lilato lahao lelisa feli ni niti yahao linisileleze kamita.+ 12  Liziyezi zenili ku zona ki zeñata hahulu kuli mane alibalehi.+ Lifoso zaka ki zeñata hahulu mi liniziyelize kuli mane nipalelwa kubona nzila yaka;+Ki zeñata hahulu kufita milili ya toho yaka,Mi nizwafile. 13  Nakukupa Jehova, ulate kunipilisa.+ Wena Jehova, unituse kapili.+ 14  Haike batu kaufela babazuma bupilo* bwakaBaswabe ni kutompololwa. Babatabiswa ki ziyezi yenili ku yonaBakute mwamulaho inze baswabile. 15  Babali ku na: “Ehe! Ehe!” Baimbwetukele kabakala maswabi abona. 16  Kono baba kubata+Banyakalale ni kutaba kabakala hao.+ Babalata likezo zahao za kupilisa babulelange kamita kuli: “Jehova abubekwe.”+ 17  Kono hanina yanitusa mi nibotanile;Haike Jehova aniise pilu. Ki wena yanitusa ni yanilamulela;+Mulimu waka, usike waliyeha.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Nenilibelezi ka pilu-telele.”
Kamba “naainami kuli ateeleze.”
Kamba “tabela.”
Linzwi ka linzwi, “muputo wa buka.”
Kamba “Nilakaza.”
Kamba “moyo.”