Lisamu 72:1-20

 • Puso ya kozo ya mulena yaketilwe ki Mulimu

  • “Yalukile ukakonda” (7)

  • Kuba ni babusiwa kukalela kwa liwate leliñwi kuisa ku leliñwi (8)

  • Kulamulelwa kwa mifilifili (14)

  • Bubeke bobuñata mwa lifasi (16)

  • Libizo la Mulimu lilumbekwa kuya kuile (19)

Samu yebulela za Salumoni. 72  Wena Mulimu, ulute mulena likatulo za hao,Uzibise mwanaa mulena kuluka kwahao.+   Ayemele sicaba sahao ka kuluka,Mi ayemele batu bahao ba mayemo a kwatasi ka katulo yelukile.+   Haike malundu atiseze batu kozo,Mi malundunyana atise kuluka.   Mulena ayemele* ba mayemo a kwatasi mwa sicaba,Apilise bana ba babotana,Mi ayundise muputeleli.+   Baka kusaba ka nako kaufela ya kubateñi kwa lizaziNi nako kaufela ya kubateñi kwa kweli,Kuzwa lusika loluñwi kuya ku loluñwi.+   Mulena ukaswana sina pula yenela fa bucwañi bobupumilwe,Sina lufafazani lolukolobisa mubu.+   Mwa mazazi ahae, yalukile ukakonda,*+Mi kozo ikaekezeha+ kufitela kweli iba siyo.   Ukaba ni babusiwa* kukalela kwa liwate leliñwi kuisa ku leliñwiNi kuzwa kwa Nuka* kuisa kwa mafelelezo a lifasi.+   Babapila mwa lihalaupa baka mukubamela,Mi lila zahae likayunda.+ 10  Malena ba kwa Tareshishi ni ba kwa lioli baka mutiseza ñamba.+ Malena ba kwa Sheba ni ba kwa Seba baka muzwiseza limpo.+ 11  Malena kaufela baka mukubamela,Mi macaba kaufela aka musebeleza. 12  Kakuli ukalamulela mubotana yalilela kutusiwa,Ni mutu wa mayemo a kwatasi ni mutu kaufela yasina yamutusa. 13  Ukashwela makeke mutu wa mayemo a kwatasi ni mubotana,Mi ukapilisa bupilo* bwa babotana. 14  Uka balamulela kwa buhateleli ni kwa mifilifili,Mi mali abona akaba a butokwa mwa meeto ahae. 15  Haike apile nako yetelele mi afiwe gauda ya kwa Sheba.+ Alapelelwe ka nako kaufela,Mi afuyolwe lizazi kaufela. 16  Kukaba ni bubeke bobuñata mwa lifasi;+Bukaba bobuñata hahulu fahalimwaa malundu. Miselo yahae ikaba yemiñata hahulu inge mwa Lebanoni,+Mi batu mwa mileneñi bakaata sina limela za li­fasi.+ 17  Haike libizo lahae liine kuya kuile,+Mi litume ka nako kaufela ya kubateñi kwa lizazi. Haike batu baipumanele mbuyoti ka yena;+Macaba kaufela amubulele kuli utabile. 18  Haike Jehova Mulimu alumbekwe, yena Mulimu wa Isilaele,+Yena anosi yaeza lika zekomokisa.+ 19  Libizo lahae lelinde ­lilumbekwe kuya kuile,+Mi kanya yahae itale mwa lifasi kaufela.+ Ameni, Ameni. 20  Fa ki fona folifelela litapelo za Davida, mwanaa Jese.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “aatule.”
Linzwi ka linzwi, “ukashoshela.”
Kamba “Ukabusa.”
Fo kikuli, Nuka ya Eufrati.
Kamba “moyo.”