Lisamu 104:1-35

  • Kulumbeka Mulimu kabakala pupo yahae yemakaza

    • Lifasi likaba teñi kuya kuile (5)

    • Waine ni sico ki za batu (15)

    • “Misebezi yahao ki yemiñata hahulu!” (24)

    • “Hauunga moya wazona, zashwa” (29)

104  Kashe nilumbeke ­Jehova.+ Wena Jehova Mulimu waka, u yomutuna ha­hulu.+ Uapezi likute* ni kanya.+   Uapezi liseli+ sina lisila;Ubapula mahalimu sina lisila la tende.+   Ubeya miambeso ya mizuzu yahae ya kwahalimu mwa mezi a kwaha­limu,*+Ili kueza malu koloi yahae,+Inzaa zamaya ali fa mafufa a moya ofuka.+   Ueza mangeloi ahae kuba mioya,Likombwa zahae ulieza mulilo ociseleza.+   Utomile lifasi fa mitomo yalona;+Halina kusutiswa mwa sibaka salona* kuya ­kuile.+   Neuli apesize ka mezi atungile, inge ka lisila.+ Mezi naayemi fahalimwaa malundu.   Ka kalimelo yahao, asaba;+Haautwa mulumo wa mushika wahao, amatela ka sabo   Kwa sibaka sene ualukiselize.Malundu aumbuka+ mi misindi yaya fafasi.   Neutomile mululwani wasaswaneli kutula,+Kuli nikamuta asike akutela kukwahela lifasi hape. 10  Ububiseza mezi a maweluwelu mwa misindi;*Abuba mwahalaa malundu. 11  Afa mezi kwa lifolofolo za mwa naheñi kaufela;Limbongolo za mwa naheñi lifelisa linyolwa lazona. 12  Linyunywani za lihalimu lipumula fahalimwaa ona;Liopelela mwahalaa matali atibani. 13  Uselaela malundu kuzwelela mwa mizuzu yahae ya kwahalimu.+ Lifasi lakula kabakala miselo ya misebezi yahao.+ 14  Umeliseza likomu bucwañiMi umeliseza batu limela kuli baitusise,+Kuli balime lico mwa mubu 15  Ni waine yetabisa pilu ya mutu,+Oli yebenyisa pata, Ni sico sesitiisa pilu ya mutu.+ 16  Likota za Jehova likusi,Zona likota za sidare za kwa Lebanoni zanaacezi, 17  Koliyaletela linyunywani. Ndu ya mombo+ i mwa likota za junipa. 18  Malundu amatelele ki a lipuli za mwa malundu;+Macwe ki masabelo a tumbila.+ 19  Uezize kweli kuli ibonise linako zetomilwe;Lizazi laziba hande nako ya kulikela.+ 20  Utahisa lififi, mi busihu bwataha,+Ili nako yeli izamaela lifolofolo kaufela za mwa mushitu. 21  Litau zabana* libulumela mbuya yazona+Mi libata sico sazona ku Mulimu.+ 22  Lizazi halipazula,Zakuta kuyo lobala mwa misima yazona. 23  Mutu uya kwa musebezi wahae,Mi ubeleka ka taata kufitela manzibwana. 24  Wena Jehova, misebezi yahao ki yemiñata ha­hulu!+ Kaufelaa yona uiezize ka butali.+ Lifasi litezi zeuezize. 25  Kunani liwate, lelituna hahulu, leliatami,Lelitezi lika zepila zesakoni kubalwa, zenyinyani ni zetuna.+ 26  Lisepe lizamaya mwateñi,Ni Leviatani,*+ yene uezize kuli ibapalele mwateñi. 27  Kaufelaa zona lilibelela wenaKuli ulife lico zazona ka nako yateñi.+ 28  Likubukanya zeulifa.+ Haufumbutulula lizoho lahao, likula ka lika zende.+ 29  Haupata pata yahao, zaziyeleha. Hauunga moya wazona, zashwa ni kukutela kwa liluli.+ 30  Haulumela moya wahao, zabupiwa,+Mi uuncafaza lifasi. 31  Kanya ya Jehova ikaina kuya kuile. Jehova ukatabela misebezi yahae.+ 32  Utalimela lifasi, mi langangama;Uswala malundu, mi atunya musi.+ 33  Nikaopelela Jehova+ mwa bupilo bwaka kaufela;Nikaopelela Mulimu waka milumbeko ka nako kaufela ya bupilo bwaka.+ 34  Minahano yaka imutabise.* Nikawabelwa kabakala Jehova. 35  Baezalibi bakayunda mwa lifasi,Mi babamaswe habasana kubateñi.+ Haike nilumbeke Jehova. Mulumbeke Jah!*

Litaluso ze kwatasi

Kamba “tompo.”
Linzwi ka linzwi, “mwa mezi.”
Kamba “Halina kuzikinyeha.”
Kamba “milapo.”
Kamba “Litau zabana za bulizi-lizi mwa mulala.”
Kamba mwendi, “Zenikengeyela ka zahae libe zende.”
Kamba “Halelujah!” “Jah” ki kupumela libizo la Jehova.