Lisamu 27:1-14

  • Jehova, ki yena yasileleza bupilo bwaka

    • Kuitebuha tempele ya Mulimu (4)

    • Jehova wababalela, bashemi niha basaezi cwalo (10)

    • “Usepe Jehova” (14)

Samu ya Davida. 27  Jehova ki liseli laka+ mi ki yena yanipilisa. Ki mañi yenika saba?+ Jehova ki yena yasileleza bupilo bwaka.+ Ki mañi yenika ikalelwa?   Batu babanani lunya hane banilwanisa kuli bace nama ya mubili waka,+Baba nitoile ni lila zaka ki bona bane basitatalile ni kuwa.   Mpi niha ikato toma mafulo ayona kuli inilwanise,Pilu yaka haina kusaba.+ Niha kukazuha ndwa ya kunilwanisa,Ni fo, nikazwelapili kuba ni sepo.   Nikupile nto iliñwi ku Jehova—Yona yenika zwelapili kulakaza—Kuli nipile mwa ndu ya Jehova ka mazazi kaufela a bupilo bwaka,+Kuli nibuhe bunde bwa JehovaMi nitalime tempele* yahae ka buitebuho.*+   Kakuli uka nipata mwa makundamo ahae mwa lizazi la ziyezi;+Uka nipata mwa sibaka sa kwa mukunda mwa tende yahae;+Uka nibeya fokulumbile fa licwe.+   Cwale toho yaka iumbukile mwahalaa lila zaka zeenipotolohile;Nikafa matabelo mwa tende yahae inze nihuweleza ka tabo;Nikaopelela Jehova milumbeko.   Uniutwe, wena Jehova, hanihuweleza ku wena;+Unishemube mi unialabe.+   Pilu yaka ibulezi kuli wena uize: “Ubate pata yaka.” Nikabata pata yahao, wena Jehova.+   Usike wanipatela pata yahao.+ Usike waleleka mutangaa hao ka buhali bwahao. Ki wena yanitusa;+Usike wanifulalela kamba kunisiya, wena Mulimu yanipilisa. 10  Ndate ni me niha baka nifulalela,+Jehova yena uka nibabalela.+ 11  Unilute kuzamaya mwa nzila yahao, wena Jehova,+Unietelele mwa nzila ya niti bakeñisa lila zaka. 12  Usike wanifa mwa mazoho a lila zaka,+Kakuli lipaki za buhata liyemi kunilwanisa,+ Mi lifumba kuniholofaza. 13  Nenikaba kai kambe nenisina tumeloKuli nikone kubona bunde bwa Jehova mwa naha ya babapila?*+ 14  Usepe Jehova;+Ube ni bundume mi utiye pilu.+ Ki cwalo, usepe Jehova.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “sibaka sesikenile.”
Kamba “ka kunahanisisa.”
Kamba mwendi, “Kaniti ninani tumelo ya kuli nikabona bunde bwa Jehova mwa naha ya babapila.”