Lisamu 22:1-31

  • Kulumbeka Mulimu hamulaho wa kuzwafa

    • “Mulimu waka, unituheleziñi?” (1)

    • “Baaba liapalo zaka ka loto” (18)

    • Kulumbeka Mulimu mwa puteho (22, 25)

    • Lifasi kaufela lilapele Mulimu (27)

Ku muzamaisi wa lipina; ka mulumo wa “Lizwii la Masa Hapatalala.”* Samu ya Davida. 22  Mulimu waka, Mulimu waka, unituheleziñi?+ Uyemeziñi kwahule usa nipilisi,Kwahule kousa utwi sililo sa butuku boniutwa?+   Mulimu waka, niswalelezi kuhuweleza ku wena musihali, kono haualabi;+Mi ni busihu hanikuzi.   Kono u yakenile,+U mwahalaa* milumbeko ya Isilaele.   Bo ndataa luna nebasepile wena;+Neba kusepile, mi neu balamulelanga.+   Nebahuweleza ku wena, mi neu bapilisa;Neba kusepile, mi nebasika swaba.+   Kono na, ni libuku, hani mutu,Nisheununwa ki batu ni kushubulwa ki sicaba.+   Baba nibona kaufela banisheununa;+Baninyefula ni kuninyungela litoho ka sisomo, bali+   “Naaifanile ku Jehova. Cwale haamulamulele! Haamupilise, kakuli ulatiwa hahulu ki Yena!”+   Ki Wena yanizwisize mwa mba ya bo ma,+Yanaa nitusize kuli niikutwe kusilelezwa kwa mazwele a bo ma. 10  Nibeilwe mwa pabalelo yahao* kuzwa fonipepelwa;Ubile Mulimu waka kuzwa fonizwela mwa mba ya bo ma. 11  Usike waba kwahule ni na, kakuli butata bu fakaufi+Mi hanina yomuñwi yanitusa.+ 12  Lipohwana zeñata linipotolohile;+Lipoho zemaata za kwa Bashani linibeile mwahali.+ 13  Liniatamiseza milomo yazona,+Sina tau yebuluma yepapaula mbuya yayona.+ 14  Nisululwa sina mezi;Masapo aka kaufela aleukile mwa lingongo. Pilu yaka seiswana sina bulota;+Yashengunuka mwa sifuba saka.+ 15  Maata aka aomile sina liñetana;+Lulimi lwaka lulamatela kwa busisini bwaka;+Uniisa kwa liluli la lifu.+ 16  Kakuli linja linipotolohile;+Linipitihanyize inge sikwata sa batu babamaswe,+Linilumaka kwa mazoho ni kwa mahutu sina tau.+ 17  Nakona kubala masapo aka kaufela.+ Banitalimezi ni kunilubukela. 18  Baikabela liapalo zaka mwahalaa bona,Mi baaba liapalo zaka ka loto.+ 19  Kono wena Jehova, usike waba kwahule ni na.+ Ki wena maata aka; unituse kapili.+ 20  Unilamulele kwa mukwale,Ulamulele bupilo bwaka bwa butokwa* kwa manala* a linja;+ 21  Unilamulele kwa mulomo wa tau+ ni kwa manaka a lipoho za mwa naheñi;Unialabe mi unilamulele. 22  Nikabulela libizo lahao kwa banyani baka;+Nika kulumbeka mwahalaa puteho.+ 23  Mina babasaba Jehova, amu mulumbeke! Kaufelaa mina bana* ba Jakobo, amu mukanyise!+ Mumusabe, kaufelaa mina bana* ba Isilaele. 24  Kakuli haasika sheununa kamba kunyenya manyando a yanyandile;+Haasika mupatela pata yahae.+ Hanaa mulilezi kukupa tuso, naautwile.+ 25  Nika kulumbeka mwa puteho yetuna;+Nikaeza zeniitamile, fapilaa baba musaba. 26  Babaishuwa bakaca kukula;+Bababata Jehova baka mulumbeka.+ Haike muikole bupilo* kuya kuile. 27  Batu ba mwa maneku kaufela a lifasi bakahupula Jehova ni kukutela ku yena. Mabasi kaufela a macaba akakubama fapilaa hao.+ 28  Kakuli bulena ki bwa Jehova;+Ki yena yabusa macaba. 29  Bafumi* kaufela mwa lifasi bakaca ni kukubama;Batu kaufela babashetumukela kwa liluli bakakubama fapilaa hae;Ku bona hakuna yakona kupilisa bupilo* bwahae. 30  Babasimuluha ku bona* baka musebeleza;Lusika lolutaha lukabulelelwa za Jehova. 31  Bakato bulela za kuluka kwahae. Bakabulelela batu babaka pepwa zaezize.

Litaluso ze kwatasi

Mwendi ili kutalusa mulumo kamba mulizezo.
Kamba “Lubona lwahao lu mwahalaa.”
Linzwi ka linzwi, “Ninepezwi ku wena.”
Linzwi ka linzwi, “bona boninani bunosi,” ili kutalusa moyo wahae, kamba bupilo.
Linzwi ka linzwi, “lizoho.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “Haike pilu yahao ipile.”
Linzwi ka linzwi, “Babanunile.”
Kamba “moyo.”
Linzwi ka linzwi, “Peu.”