Lisamu 35:1-28

  • Tapelo ya kukupa kulamulelwa kwa lila

    • Lila likalelekiswa (5)

    • Kulumbeka Mulimu mwahalaa batu babañata (18)

    • Kutoiwa kusina libaka (19)

Samu ya Davida. 35  Jehova, uniyemele mwa muzeko wa baba nilwanisa;+Ulwanise baba nilwanisa.+   Uunge tebe yahao yenyinyani* ni yetuna,+Mi uyeme unilwanele.+   Nanula lilumo lahao ni capu* yahao kuli ulwanise baba nindongwami.+ Unibulelele kuli: “Ki na ya kupilisa.”+   Babazuma bupilo* bwaka baswabe ni kushubulwa.+ Babalela kunibulaya bakute mwamulaho inze baswabile.   Babe sina muuku ofefulwa ki moya;Lingeloi la Jehova libalelekise.+   Nzila yabona iunsufale ni kutelela,Lingeloi la Jehova halinze libandongwami.   Kakuli banipatezi kanyandi kuli kaniswase kusina libaka;Baniyepezi mukoti kusina libaka.   Kozi imuwele ka sipundumukela;Kanyandi kaapatile kamuswase;Awele ku kona mi asinyehe.+   Kono nikataba kabakala Jehova;Nikataba kabakala likezo zahae za kupilisa. 10  Masapo aka kaufela akabulela kuli: “Wena Jehova, ki mañi yaswana ni wena? Babatokwa kutusiwa ubalamulela ku babamaata,+Babatokwa kutusiwa ni babotana ubalamulela ku baba bauzweza.”+ 11  Lipaki zenani lunya zaataha,+Banibuza lika zenisa zibi. 12  Banikutiseza bumaswe kufita bunde boniezize,+Ili kunitahiseza kuikutwa inge yashwezwi. 13  Kono hane bakula, naapala lisila la saka;Nanyandisa moyo waka ka kuitima lico,Mi tapelo yaka hane isika alabiwa, 14  Nazamaya inze nilila, inge kuli nenilila mulikani kamba mwanahesu;Nainyongamena ka maswabi, inge mutu yalila mahe. 15  Kono hane nisitatalile, bataba mi bakopana hamoho;Bakopana hamoho kuli banibandamene ni kuninata;Banitataula mi nebasa kuzi. 16  Babasa sabi Mulimu banisheununa,*Banikweceza meeno.+ 17  Wena Jehova, ukaanga nako yekuma kai unzo talimezi feela?+ Unilamulele kwa litasezo zabona,+Ulamulele bupilo bwaka bwa butokwa* kwa litau zabana.*+ 18  Mi fo, nikaitumela ku wena mwa puteho yetuna;+Nika kulumbeka mwahalaa batu babañata. 19  Usike walumeleza babaiketezi kuba lila zaka kusina libaka kuli batabiswe ki manyando aka;Usike walumeleza baba nitoile kusina libaka+ kuli banikobiseze meeto abona ka kubata kunieza maswe.+ 20  Kakuli hababuleli manzwi a kozo,Kono balela ka bupumi kuli balwanise batu ba kozo mwa naha.+ 21  Baatamisa milomo yabona kunitameleza,Banze bali: “Ehe! Ehe! Meeto aluna aiponezi.” 22  Uiponezi taba yeo Jehova. Usike wakuza feela.+ Wena Jehova, usike waba kwahule ni na.+ 23  Uzuhe mi uniyemele mwa taba,Wena Mulimu waka Jehova, uniyemele mwa muzeko waka. 24  Uniatule ka kuya ka kuluka kwahao,+ wena Jehova Mulimu waka;Usike wabalumeleza kutabiswa ki manyando aka. 25  Basike baipulelela kuli: “Ehe! Lufumani sene lubata.” Basike bali: “Lumumizize.”+ 26  Kaufelaa bona baswabe ni kutompololwa,Bona babatabiswa ki ziyezi yaka. Babaipahamisa fahalimwaa ka baapeswe maswabi ni kushubulwa. 27  Kono babatabiswa ki kuluka kwaka bahuweleze ka tabo;Haike bazwelepili kubulela kuli: “Jehova abubekwe, yena yatabiswa ki kozo ya mutangaa hae.”+ 28  Mi cwale lulimi lwaka lukabulela* za kuluka kwahao+Ni kukulumbeka lizazi kaufela.+

Litaluso ze kwatasi

Ili litebe zenyinyani zeneeitusiswanga hañata ki bakunupi ba masho.
Kamba “sibanga.”
Kamba “moyo.”
Kamba mwendi, “Babasa sabi Mulimu banisheununa kuli bafiwe sico.”
Linzwi ka linzwi, “bona boninani bunosi,” ili kutalusa moyo wahae, kamba bupilo.
Kamba “litau zabana za bulizi-lizi mwa mulala.”
Kamba “lukakengeyela.”