Lisamu 86:1-17

  • Hakuna mulimu yaswana ni Jehova

    • Jehova walata kuswalela (5)

    • Macaba kaufela akalapela Jehova (9)

    • “Unilute nzila yahao” (11)

    • “Unituse kuba ni pilu iliñwi” (11)

Tapelo ya Davida. 86  Wena Jehova, usikekele zebe yahao* ku na mi unialabe,Kakuli ninyandile mi ni mubotana.+   Usileleze bupilo* bwaka, kakuli nasepahala.+ Upilise mutangaa hao yakusepile,Kakuli ki wena Mulimu waka.+   Unishemube, wena Jehova,+Kakuli nihuweleza ku wena lizazi kaufela.+   Utabise mutangaa hao,Kakuli nisikuluhela ku wena Jehova.   Kakuli wena Jehova u yomunde+ mi ulata kuswalela;+Ubonisa lilato lelituna lelisa feli ku babahuweleza ku wena kaufela.+   Uteeleze kwa tapelo yaka, wena Jehova;Mi uise pilu kwa likupo zaka za kuli unituse.+   Nihuweleza ku wena mwa lizazi la ziyezi,+Kakuli uka nialaba.+   Wena Jehova, hakuna yaswana ni wena mwahalaa milimu,+Hakuna misebezi yeswana ni yahao.+   Macaba kaufela euezizeAkato kubama fapilaa hao, wena Jehova,+Mi akakanyisa libizo lahao.+ 10  Kakuli u yomutuna mi ueza lika zemakaza;+Ki wena Mulimu unosi.+ 11  Unilute nzila yahao, wena Jehova.+ Nikazamaya mwa niti yahao.+ Unituse kuba ni pilu iliñwi* kuli nisabe libizo lahao.+ 12  Nakulumbeka ka pilu yaka kaufela, wena Jehova Mulimu waka,+Mi nikakanyisa libizo lahao kuya kuile, 13  Kakuli lilato lahao lelisa feli leubonisa ku na ki lelituna,Mi upilisize bupilo* bwaka kwa Libita.*+ 14  Wena Mulimu, batu babaikuhumusa banilwanisa;+Sikwata sa batu babanani lunya sizuma bupilo bwaka,*Mi habana taba ni wena.*+ 15  Kono wena Jehova, u Mulimu yanani makeke ni mukekecima,*Yasaakufi kuhalifa ni yatezi lilato lelisa feli ni busepahali.*+ 16  Usikuluhele ku na mi unishemube.+ Ufe mutangaa hao maata,+Mi upilise mwanaa mutangaa hao wamusizana. 17  Unibonise sisupo* sa bunde bwahao,Kuli baba nitoile baiponele sona mi baswabe. Kakuli wena Jehova ki wena yanitusa ni kuniomba-omba.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “inama uteeleze.”
Kamba “moyo.”
Kamba “Unife pilu yesika aluhana.”
Kamba “moyo.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “sizuma moyo waka.”
Kamba “habasika kubeya fapilaa bona.”
Kamba “musa.”
Kamba “ni niti.”
Kamba “bupaki.”