Lisamu 109:1-31

  • Tapelo ya mutu yaziyelehile

    • ‘Musebezi wahae uungiwe ki mutu usili’ (8)

    • Mulimu uyema kwa lineku la mubotana (31)

Ku muzamaisi wa lipina. Samu ya Davida. 109  Mulimu, wena yenilumbeka,+ usike ­wakuza feela.   Kakuli babamaswe ni bapumi baatamisa milomo yabona kunilwanisa. Banibulela ka malimi ­apuma;+   Banipotoloha ka manzwi a sitoyo,Mi banilwanisa kusina libaka.+   Niha nibabonisa lilato, bona banilwanisa;+Kono nizwelapili kulapela.   Banikutiseza bumaswe kufita bunde boniezize+Ni sitoyo kufita lilato lenibonisize.+   Umubeye mwa maata a mutu yamaswe;Muhanyezi* ayeme kwa lizoho lahae la bulyo.   Haatulwa, afumanwe ni mulatu;*Nihaiba tapelo yahae ­iingiwe sina sibi.+   Mazazi ahae abe asikai;+Musebezi wahae wa buokameli uungiwe ki mutu usili.+   Bana bahae* babe lindiala,Mi musalaa hae abe mbelwa. 10  Bana bahae* babe bakupi babayambaela,Bababata-bata lico kuzwa mwa mandu abona asinyehile. 11  Yamukolotisize amuamuhe zahae kaufela,Mi batu basili baikungele maluwo ahae. 12  Kusike kwaba ni yamubonisa sishemo,*Mi kusike kwaba ni yashemuba bana bahae babasina ndataa bona. 13  Babasimuluha ku yena* bashwe;+Libizo labona litakulwe, lifelele feela mwa lusika lululuñwi. 14  Bufosi bwa bo kuku wahae buhupulwe ki ­Jehova,+Mi sibi sa mahe sisike satakulwa. 15  Haike Jehova ahupulange kamita zebaezize;Mi atahise kuli balibalwe mwa lifasi.+ 16  Kakuli mutu yo naasika hupula kubonisa ­sishemo,*+Kono naandongwami mutu yanyandile,+ mubotana, yalobehile piluKuli amubulaye.+ 17  Naalata kukuta babañwi, mi likuto zahae limukutezi;Naasatabeli kufuyola, kabakaleo haasika fumana mbuyoti. 18  Naapezi likuto inge siapalo sahae. Mi nelikeni mwa mubili wahae inge mezi,Nelikeni mwa masapo ahae inge oli. 19  Likuto zahae libe sina siapalo saapala+Sina lukanda lwaitama kamita. 20  Yeo ki yona tifo yalifa Jehova ku mutu yanihanyeza+Ni ku baba nibulela maswe. 21  Kono wena Jehova, Mulena Yapahami ka Kufitisisa,Unituse, kabakala libizo lahao.+ Unilamulele, kakuli lilato lahao lelisa feli ki lelinde.+ 22  Kakuli hanina yanitusa mi nibotanile,+Mi pilu yaka itabehile mwa sifuba saka.+ 23  Naya inge muluti ozamaya;Nitutuzwi inge nziye. 24  Mañwele aka afokoliswa ki kuitima lico;Mubili waka ki omusisani, mi nisweli naota.* 25  Nifetuhile nto yesheununwa ku bona.+ Haba nibona, banyunga litoho.+ 26  Unituse, wena Jehova Mulimu waka;Unipilise ka lilato lahao lelisa feli. 27  Bazibe kuli ki lizoho lahao leliezize cwalo; Kuli ki wena yaezize cwalo, wena Jehova. 28  Hababulele likuto, kono wena ufuyole. Haba nilwanisa, haike baswabe,Kono mutangaa hao yena atabe. 29  Baba nihanyeza baapeswe kushubulwa;Baapeswe maswabi abona sina siapalo.*+ 30  Mulomo waka ukalumbeka Jehova ka kutukufalelwa;Nika mulumbeka fapilaa batu babañata.+ 31  Kakuli ukayema kwa lizoho la bulyo la mubotanaKuli amulamulele ku baba munyaza.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Mutamelezi.”
Kamba “kuba yamaswe.”
Linzwi ka linzwi, “Bana bahae babashimani.”
Linzwi ka linzwi, “Bana bahae babashimani.”
Kamba “lilato lelisa feli.”
Kamba “babazwa mwa lusika lwahae.”
Kamba “lilato lelisa feli.”
Linzwi ka linzwi, “Nama yaka iyongile, haina mafula.”
Kamba “koti yesina mazoho.”