Lisamu 77:1-20

  • Tapelo ka nako ya ziyezi

    • Kunahanisisa misebezi ya Mulimu (11, 12)

    • ‘Ki mañi yalikana ni wena kwa maata, wena Mulimu?’ (13)

Ku muzamaisi wa lipina; fa Jedutuni.* Samu ya Asafi.+ 77  Nikahuweleza ku Mulimu ka linzwi laka;Nikahuweleza ku Mulimu, mi uka niutwa.+   Mwa lizazi la ziyezi yaka, nibata-bata Jehova.+ Ka nako ya busihu, mazoho aka aotolohezi ku yena kusina kutuhela.* Hanikoni kuomba-ombiwa.   Hanihupula Mulimu, natonga;+Nakatazeha mi nifelelwa ki maata.+ (Selah)   Uapuzi lisiyo za meeto aka;Niziyelehile mi hanikoni kubulela.   Nihupula mazazi a kale-kale,+Lilimo za kwamulaho koo.   Ka nako ya busihu, nihupula pina yaka;*+Nikengeyela mwa pilu yaka;+Nibatisisa hahulu.   Kikuli Jehova uka luyumba kuya kuile?+ Kikuli haana kulushemuba hape nji?+   Kana lilato lahae lelisa feli, lifelile kuya kuile? Kana kwa masika kaufela hakuna lusika loluka bona sepiso yahae haitalelezwa?   Kana Mulimu ulibezi kubonisa sishemo sahae,+Kamba kana buhali bwahae bufelisize makeke ahae? (Selah) 10  Kikuli nizwelepili kubulela kuli: “Nikatazwa ki se:+ Yapahami ka Kufitisisa ucincize mwaluezezanga”? 11  Nikahupula misebezi ya Jah;Nikahupula misebezi yahao yemakaza ya kwaikale. 12  Mi nikanahanisisa misebezi yahao kaufelaNi kukengeyela likezo zahao.+ 13  Wena Mulimu, linzila zahao likenile. Ki ufi mulimu yalikana ni wena kwa maata, wena Mulimu?+ 14  Ki wena Mulimu wa niti, yaeza lika zemakaza.+ Upatululezi macaba maata ahao.+ 15  Ka maata* ahao, ulamulezi* sicaba sahao,+Bona bana ba Jakobo ni ba Josefa. (Selah) 16  Mezi naakuboni, wena Mulimu;Mezi naakuboni mi azikinyeha.+ Mi buliba bwa mezi bwabifa. 17  Malu asulula mezi. Mahalimu aatezi malu apalakata,Mi masho ahao aya kafa ni kafa.+ 18  Mulumo wa mishika+ yahao neuutwahala inge mawili a koloi;Mamonyi abenyisa liseli mwa lifasi;*+Lifasi lanyanganya ni kuzikinyeha.+ 19  Mukwakwa wahao neufita fahalaa liwate,+Nzila yahao neifita fahalaa mezi amañata;Kono mutala wa mahutu ahao neusa konahali kulondotwa. 20  Neuetelezi sicaba sahao inge mutapi,+Mwa pabalelo* ya Mushe ni Aruni.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “kumbumba.”
Kamba “lipina zelizwa ka mihala.”
Linzwi ka linzwi, “lizoho.”
Linzwi ka linzwi, “uliuluzi.”
Kamba “naha.”
Linzwi ka linzwi, “Ka lizoho.”