Lisamu 42:1-11

  • Kulumbeka Mulimu ka kuba yena Mupilisi Yomutuna

    • Kunyolelwa Mulimu sina lizwii lelinyolezwi mezi (1, 2)

    • “Kiñi hanifelezwi ki sepo?” (5, 11)

    • “Ulibelele Mulimu” (5, 11)

Ku muzamaisi wa lipina. Masikili* ya bana ba Kora.+ 42  Sina lizwii lelinyolezwi mezi abuba,Ni na, nikunyolezwi cwalo, wena Mulimu.   Ninyolezwi Mulimu, yena Mulimu yapila.+ Nikataha lili fapilaa Mu­limu?+   Miyoko yaka ki sona sico saka musihali ni busihu;Lizazi kaufela batu baninyefula, bali: “Mulimu wahao ukai?”+   Lika ze nalihupula, mi moyo* waka ulwanisana ni maikuto aka,Kakuli ka nako yeñwi nenizamayanga ni silundwamanji;Nenizamayanga ka bunya fapilaa bona inze luya kwa ndu ya Mulimu,Ka mihuwo ya tabo ni buitumelo,Ya sicaba sesieza mukiti.+   Kiñi hanifelezwi ki sepo?+ Ki kabakalañi haniziyelehile hahulu cwana? Ulibelele Mulimu,+Kakuli nika mulumbeka hape ka kuba yena Mupilisi Yomutuna waka.+   Mulimu waka, nifelezwi ki sepo.+ Ki lona libaka hani kuhupula,+Mwa naha ya Jordani ni fahalimwaa malundu a Hermoni,Fa Lilundu la Mizeari.*   Buliba bwa mezi buhuweleza buliba bobuñwi bwa mezi,Hakuutwahala mulumo wa libuba zahao. Mandinda ahao kaufela amatuna aniapesize.+   Musihali, Jehova uka nibonisa lilato lahae lelisa feli,Mi busihu pina yahae ikaba ni na—tapelo yenifitisa ku Mulimu wa bupilo bwaka.+   Nikabulelela Mulimu, yena licwe laka, kuli: “Unilibaleziñi?+ Kiñi senika zamaela inze niswabile kabakala kunyandiswa ki sila saka?”+ 10  Lila zaka lininyefula ka sitoyo sa kubata kunibulaya;*Lizazi kaufela lininyefula, lili: “Mulimu wahao ukai?”+ 11  Kiñi hanifelezwi ki sepo? Ki kabakalañi haniziyelehile hahulu cwana? Ulibelele Mulimu,+Kakuli nika mulumbeka hape ka kuba yena Mupilisi Yomutuna waka ni Mulimu waka.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lilundu lelinyinyani.”
Kamba mwendi, “inge zesweli kutubaka masapo aka.”